The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26685
Title: Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Authors: Руда О.Л., Марценюк О.В.
Keywords:
Date of publication: 2020-10-15 15:48:41
Last changes: 2020-10-15 15:48:41
Year of publication: 2020
Summary: Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Гроші та кредит».
Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Гроші та кредит». Плани практичних занять складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу «Гроші та кредит». Також наведено тестові завдання, перелік питань, що виносяться на екзамен, а також термінологічний словник

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26685.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26685.pdf Size : 1162235 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska