The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24000
Title: Підвищення якості професійної підготовки майбутніх аграріїв
Authors: Олійник Н. А.
Keywords: соціальна адаптованість, критичність мислення, студент, соціальна відповідальність, професійна самореалізація, мобільність
Date of publication: 2020-03-19 14:28:07
Last changes: 2020-03-19 14:28:07
Year of publication: 2020
Summary: У нинішній час для успішної особистої і професійної самореалізації недостатньо мати певний запас знань і професійних умінь, але й необхідно розвинути такі здібності і якості, які б забезпечили професійну мобільність та соціальну адаптованість. Саме студентські роки є часом, коли розвитку самосвідомості майбутніх фахівців сприяє формування в студентів таких важливих якостей, як критичність мислення, незалежність у виборі шляхів розвитку, соціальна відповідальність, що тісно пов’язані з процесом професійного становлення та ідентифікації.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24000.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2020 р. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2020. - Ч. І. - С. 115-117.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24000.pdf Size : 2853561 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska