The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27847
Title: Фотосинтетична активність гороху овочевого залежно від сортових особливостей, вапнування грунту та системи живлення
Authors: Дідур І. М., Мостовенко В. В.
Keywords: горох овочевий, сорт, Ризобофіт, позакореневі підживлення
Date of publication: 2021-02-16 10:31:26
Last changes: 2021-02-16 10:31:26
Year of publication: 2020
Summary: На основі наших досліджень фотосинтетичний потенціал сортів збільшувався впродовж усього вегетаційного періоду і залежав від сортових особливостей, внесення мінеральних добрив, проведення передпосівної обробки насіння інокулянтом, застосування комплексу мікроелементів та гідротермічних умов проведення досліджень.
Максимальні показники фотосинтетичного потенціалу у сортів Скінадо
– 3,078 і Сомервуд – 3,427 млн. м² діб /га отримано на варіанті досліду, де було
проведено вапнування (1,0 норми за г. к.) на фоні внесення мінеральних добрив
N30P60K60 та проведення передпосівної обробки насіння Ризобофітом і
мікродобривом Вуксал Екстра СоМо та було застосовано позакореневі
підживлення мікродобривами Вуксал Мікроплант під час росту вегетативної
маси та Вуксал Кальцій, Бор під час бутонізації, що на 1,039 та 1,173 млн.
м² діб /га більше ніж на контролі. На цьому ж варіанті було відмічено
максимальні показники наростання сухої речовини у сортів Скінадо – 6,23 і
Сомервуд – 7,39 т/га, що на 1,42 та 1,43 т/га більше ніж на контролі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27847.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця: ВНАУ, 2020. № 19. С. 42-50.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27847.pdf Size : 253350 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska