The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27712
Title: Аналіз стану післязбиральної обробки насіння гарбуза в Україні
Authors: Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Дідик І. О.
Keywords: овоче-баштанні культури, гарбузи, високовологе насіння, післязбиральна обробка, сушіння, сушарки, вібраційні технології, фільтраційно-конвективне сушіння, якість, продуктивність, енергозатрати
Date of publication: 2020-12-28 11:59:49
Last changes: 2020-12-28 11:59:49
Year of publication: 2020
Summary: Одним із важливих етапів вирощування насіння сільськогосподарських культур є його післязбиральна обробка, яка включає в себе процес сушіння, що є основним і одним із ефективних методів зберігання і переробки сільськогосподарської сировини. Застосування вібраційного обладнання для сушіння особливо ефективне у високотехнологічних процесах, що мають місце у насінницькій галузі, де вологість продукту – найголовніша умова реалізації технології.
Об’єктом дослідження в даній статті був технологічний процес післязбиральної обробки високоволого насіння гарбуза, зокрема сушіння.
Мета роботи полягала у аналізі сучасного стану післязбиральної обробки високовологого насіння гарбуза та встановленні перспективних методів і засобів інтенсифікації даного процесу із одночасним підвищенням якості отриманої кінцевої сировини.
Завданням роботи передбачалось: здійснити огляд досліджень і публікацій щодо стану післязбиральної обробки насіння гарбуза в Україні, встановити особливості його післязбиральної оброки, зокрема сушіння, ознайомитись із технічними засобами та технологіями для виконання технологічного процесу сушіння насіння гарбуза, встановити основні недоліки існуючого сушильного обладнання, визначити за запропонувати нові перспективні технології та технічні рішення інтенсифікації процесу сушіння насіння гарбуза з одночасним підвищенням якості кінцевої сировини за мінімальних витрататах енергії та втілити їх у розробленій моделі вібраційної сушарки, яка реалізує послідовно фільтраційний та конвективний етапи сушіння.
Методика дослідження ґрунтувалася на основі оглядового аналізу існуючих досліджень і публікацій щодо стану післязбиральної обробки насіння гарбуза в Україні та пошуку шляхів інтенсифікації даного процесу із одночасним підвищенням якості отриманої кінцевої сировини.
У науковій роботі за результатами дослідження встановлено, що існуюче зерносушильне обладнання не відповідає вимогам до сушіння високовологого насіння гарбуза, тому існує потреба в розробці, дослідженні та впровадженні енергоефективних схем та конструкцій. Існуючі зразки вітчизняного обладнання для післязбиральної обробки високовологого насіння гарбуза морально та фізично застарілі, не забезпечують гнучкості виконання технологічного процесу, є енерго- та металоємними і не можуть використовуватися у обробці партій насіннєвого матеріалу.
Запропоновано конструкцію вібраційної сушарки, яка реалізує послідовно фільтраційний та конвективний етапи сушіння насіння гарбуза. Розроблена установка забезпечує інтенсифікацію даного процесу за мінімальних витрат енергії із одночасним підвищенням якості отриманої кінцевої сировини.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27712.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 4 (111). С. 148-159.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27712.pdf Size : 1580309 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska