The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27136
Title: Математичні моделі аналізу та вибору інноваційно-інвестиційних проектів
Authors: Лись М.С.
Keywords: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, МОДЕЛЬ, АНАЛІЗ, ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
Date of publication: 2020-12-02 09:13:16
Last changes: 2020-12-02 09:13:16
Year of publication: 2020
Summary: Магістерська робота: загальний обсяг роботи 93 сторінки, 59 рисунків, 7 таблиць, 95 джерел літератури, додатки.
У першому розділі дипломної роботи розгянуто питання вивчення теоретичних аспектів інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства. питання інноваційно-інвестиційної діяльності і її роль у забезпеченні конкурентоздатності підприємства в ринкових умовах; сучасного стану фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України; економіко-математичне моделювання та систематизація теоретико-методичних підходів до фінансування інноваційної діяльності підприємства.
У другому розділі роботи досліжується задача вибору оптимального інвестиційного портфеля: зокрема, математичні моделі інноваційно-інвестиційного проектування; формулювання задачі вибору оптимального інвестиційного портфелю та розв’язування задачі вибору оптимального інвестиційного портфеля методом Монте-Карло.
Третій розділ магістерської роботи присвячений розробці програмної реалізації розв’язування задачі вибору портфеля інвестицій, використовуючи: інструкцію по роботі з програмою, опис програми та її тестування.
Інформаційну основу досліджень становлять законодавчі та нормативно-правові акти, статистичні довідники, монографії, наукові періодичні видання та матеріали науково-практичних конференцій. На основі дослідження зроблені висновки та пропозиції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27136.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Підлубний Владислав Федорович
File : 27136.pdf Size : 4918950 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska