The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26757
Title: Природоохоронне інспектування. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» ос
Authors: Гуцол Г.В., Вергеліс В.І.
Keywords: природно-заповідний фонд, водні ресурси, земельні ресурси, лісові ресурси, охорона навколишнього природного середовища
Date of publication: 2020-10-15 12:44:50
Last changes: 2020-10-15 12:44:50
Year of publication: 2020
Summary: Методичні матеріали призначено до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього рівня «Бакалавр» з дисципліни «Природоохоронне інспектування»
Викладено основні методичні вимоги щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Природоохоронне інспектування» Методичні вказівки допоможуть студенту засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок. Подано довідковий матеріал, перелік запитань, які виносяться на залік.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26757.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26757.pdf Size : 2076463 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska