The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25997
Title: Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів вібродозатора компонентів комбікормів
Authors: Кравчук О.П.
Keywords: конструкція, параметри, вібродозатор, комбікорм, тваринництво
Date of publication: 2020-10-21 08:34:45
Last changes: 2020-10-21 08:34:45
Year of publication: 2020
Summary: В першому розділі обґрунтовано аспекти збагачення концентрованих кормів мікродобавками; визначені характеристики процесу дозування; проведено аналіз будови дозаторів сипких матеріалів і обґрунтовано конструктивно-технологічну схему вібродозатора компонентів комбікормів.
В другому розділі «Теоретичне обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів вібродозатора компонентів комбікормів» розроблено фізико-математичний апарат руху частинок комбікорму по лопаті барабана і приведено відповідне чисельне моделювання.
Третій розділ присвячено програмі та методиці експериментальних досліджень. В четвертому розділі приведені результати досліджень середнього інтервалу часу між падаючим частинками компонентів комбікормів, зміни продуктивності і витрат потужності від конструктивно-технологічних параметрів вібродозатора компонентів комбікормів.
Частина з охорони праці, розглядає питання обслуговування та ремонту вібродозатора і забезпечення електробезпеки при цьому.
В шостому розділі приведена техніко-економічна оцінка та показана економічна доцільність прийнятих рішень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25997.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25997.pdf Size : 3229626 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska