The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25154
Title: Економічно-математичне прогнозування фінансового стану підприємства в сучасних умовах
Authors: Герасимчук В. Г.
Keywords: аналіз, фінансовий стан, фінансова діяльність, ПАТ «Ельворті», економічне прогно- зування, трендовий аналіз
Date of publication: 2020-06-10 11:26:53
Last changes: 2020-06-10 11:26:53
Year of publication: 2020
Summary: В роботі визначається сутність поняття «фінансовий стан». Розглянуто економічну суть прогнозування показників діяльності підприємства. Виділено основні методи аналізу та оцінки фінансової стійкості підприємства.
Наведена оцінка та проведено аналіз фінансового стану підприємства на прикладі провідного вітчизняного виробника сільськогосподарської техніки ПАТ «Ельворті». Проведено вибір методів економіко–математичного прогнозування фінансового стану підприємства та зроблено прогноз основних показників діяльності досліджуваного підприємства. Підведено підсумки щодо отриманих прогнозів та надано оцінку подальшого розвитку підприємства на основі виведених показників. Визначено вагу впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на результати дослідження.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25154.pdf
Publication type: Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: The scientific heritage. - 2020. - Вип. 47. - P. 39-52. - Budapest.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25154.pdf Size : 1484278 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska