The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26684
Title: Забезпечення соціального захисту працівників установи
Authors: Наумчак О.Г.
Keywords: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ПІЛЬГИ, ПРАЦІВНИКИ, КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Date of publication: 2020-11-18 15:48:14
Last changes: 2020-11-18 15:48:14
Year of publication: 2020
Summary: Об’єктом дослідження є система соціального захисту населення, що виникає в Україні, загалом, та в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області, зокрема. Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних аспектів соціального захисту населення
Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних і методичних засад основ соціального захисту працівників, а також побудова ефективної моделі соціального захисту з урахуванням ринкових умов і світових тенденцій розвитку

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26684.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26684.pdf Size : 1988129 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska