The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26666
Title: Агроекологічна оцінка грунтів сільськогосподарського призначення в умовах населеного пункту Мала Жмеринка Жмеринського району
Authors: Венгрін О.І.
Keywords: важкі метали, забруднення, мікроелементи, токсиканти, грунт, фітомередіація
Date of publication: 2020-11-18 11:37:28
Last changes: 2020-11-18 11:37:28
Year of publication: 2020
Summary: Техногенне забруднення навколишнього природного середовища привносить найбільш суттєві зміни, що також проявляються у складі мікроценозів ґрунту, небажаними наслідками якого є часткова втрата родючості. За таких умов відбувається порушення процесів мінералізації за рахунок зниження фізіологічної активності самоочищення грунтів та їх буферної здатності зв’язувати токсиканти. Все це створює передумови до значного нагромадження рухомих форм важких металів у ґрунті, їх акумуляції рослинами та міграції трофічними ланцюгами живлення. Відомо, що на рухомість важких металів у ґрунті значно впливають кислотно-основні умови (рН). Нейтральні і лужні грунти обмежують їх рухомість, оскільки більшість їх зв’язується і осаджується карбонатами, а в кислому середовищі, навпаки, токсичні елементи активно мігрують
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26666.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: для перевірки на плагіат
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26666.pdf Size : 989338 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska