The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26053
Title: Ділова іноземна мова: методичні вказівки для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»
Authors: Кравець Р.А.
Keywords: notion of business, different types of business, careers, job hunting, CV, job application forms, interviews, essentials of business etiquette, corporate cultures
Date of publication: 2020-10-15 14:43:29
Last changes: 2020-10-15 14:43:29
Year of publication: 2020
Summary: Методичні вказівки призначені для успішного опанування ділової іноземної мови здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка». Мета видання – формування іншомовної компетентності майбутніх економістів, вдосконалення навичок читання, перекладу й розуміння автентичної фахової літератури, розширення словникового запасу, розвиток умінь професійного спілкування англійською мовою у студентів ЗВО.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26053.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26053.pdf Size : 2199287 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska