The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24376
Title: Казначейська система. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та ст
Authors: Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г.
Keywords: казначейська система
Date of publication: 2020-02-27 16:40:26
Last changes: 2020-02-27 16:40:26
Year of publication: 2020
Summary: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів
факультету обліку та аудиту , галузь знань 07 "Управління та
адміністрування", спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та
страхування" розроблені із метою закріплення теоретичних та практичних
знань щодо ролі казначейської системи у використанні коштів бюджету
конкретними розпорядниками, дати знання і навички практичної роботи з
підготовки економістів для роботи в казначействі.
Викладений матеріал методичних рекомендацій містить опис змісту
навчальної дисципліни "Казначейська система", плани практичних занять, теми
та питання самостійного опрацювання, теми рефератів та перелік питань, які
виносяться на залік.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24376.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24376.pdf Size : 841457 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska