The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25610
Title: Інженерна графіка з основами нарисної геометрії. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів денної форми та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 20 «Аграрні науки та продово
Authors: Джеджула О.М.
Keywords: Нарисна геометрія, графічні зображення, інженерна графіка
Date of publication: 2020-08-26 16:31:45
Last changes: 2020-08-26 16:31:45
Year of publication: 2020
Summary: Методичні вказівки «Інженерна графіка з основами нарисної геометрії» містять стислий теоретичний матеріал та завдання для виконання графічних робіт з метою формування навичок графічної діяльності, розвитку просторового мислення, знань щодо роботи з графічною документацією відповідно до вимог стандартів України.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25610.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25610.pdf Size : 9407725 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska