The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27819
Title: Економіка підприємства. Збірник тестових завдань для самостійної роботи та для підготовки до практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальн
Authors: Брояка А.А., Коломієць Т. В.
Keywords: економіка підприємства
Date of publication: 2020-12-07 14:36:01
Last changes: 2020-12-07 14:36:01
Year of publication: 2020
Summary: Збірник містить тестові завдання для самостійної роботи та для
підготовки до практичних і семінарських занять з основоположних тем
дисципліни для ознайомлення економічним механізмом функціонування
підприємств різних типів, формування та використання його ресурсного
потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності, вивчення
теорії та практики діяльності підприємства, управління ним у конкурентному
середовищі, формування вмінь ефективного використання ресурсного і
виробничо-господарського потенціалу, забезпечення розширеного
самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку
суб’єкта підприємництва
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27819.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27819.pdf Size : 746948 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska