The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27915
Title: Екологізація агрономічної діяльності. Програма навчальної дисципліни для аспірантів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія»
Authors: Разанов С.Ф.
Keywords: екологізація, агрономічна діяльність, органічне землеробство
Date of publication: 2020-12-07 15:51:02
Last changes: 2020-12-07 15:51:02
Year of publication: 2020
Summary: У програмі навчальної дисципліни «Екологізація агрономічної діяльності» для аспірантів денної та заочної форми навчання, що вивчається як вибіркова, подано мету, предмет та завдання вивчення дисципліни, вимоги освітньо-професійної програми, за якими аспіранти повинні знати і вміти, зміст програми, список інформаційних джерел.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27915.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27915.pdf Size : 988543 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska