The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26717
Title: Інтеграція освіти, науки та виробництва в системі підготовки агроінженерів до інноваційної проектної діяльності
Authors: Пришляк В. М.
Keywords: Інтеграція, освіта, наука, виробництво, діяльність
Date of publication: 2020-11-19 14:12:40
Last changes: 2020-11-19 14:12:40
Year of publication: 2020
Summary: Високоякісна підготовка фахівців з агроінженерії відповідно до вимог
стандартів освіти можлива в інтегральній взаємодії основних компонентів
соціально-економічного інноваційного функціонування агропромислового
комплексу. Завдання будь-якого виробництва полягає у досягненні позитивних
економічних показників, які забезпечують функціонування системи у складному конкурентному середовищі. Забезпечити економічний розвиток системи спроможні фахівці, котрі мають фундаментальну базову загальнотеоретичну підготовку, здатні до саморозвитку та самовдосконалення і спроможні виявляти недоліки технологічних процесів агропромислового виробництва (АПВ) та вирішувати їх на науковій основі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26717.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Програма X X I Міжнарод. наук. конф. "Сучасні проблеми землеробської механіки", 17-18 жовт. 2020. - Харків : ХНТУСГ, 2020. - 10 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26717.pdf Size : 4950670 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska