The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26000
Title: Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів робочих органів для дворядкового садіння картоплі
Authors: Коник Віталій Антонович
Keywords: картопля, бульба, сошник, картоплесаджалка, технологія вирощування картоплі
Date of publication: 2020-10-21 11:14:09
Last changes: 2020-10-21 11:14:09
Year of publication: 2020
Summary: Магістерська робота містить 83 сторінки машинописного тексту та 9
листів презентаційного матеріалу. Текст записки включає в себе вступ, шість
розділів, висновки та список літературних джерел, в тому числі побудовано
14 таблиць і 29 рисунків, використано 106 формул. Список використаних
літературних джерел містить 38 джерел.
Магістерська робота присвячена питанню інтенсифікації процесу
посадки бульб картоплі за рахунок дворядкової її посадки за допомогою
сошника спеціальної конструкції, в роботі виконано обґрунтування його
конструктивних параметрів, визначено основні параметри технологічного
процесц.
В першому розділі виконано статистичні дослідження стану галузі
картоплярства в Україні.
В другому розділі пояснювальної записки приведено огляд технологій
вирощування картоплі в Україні та світі, виконано їх оцінку, розглянуто
новітні технічні засоби для реалізації прогресивної технології вирощування
картоплі.
В третьому розділі виконано обґрунтування параметрів
запропонованої конструкції сошника для дворядної посадки картоплі.
В четвертий розділ програма досліджень. В наступному розділі
представлено результати проведення лабораторних польових та
господарських досліджень запропонованої технології вирощування картоплі.
Заключний розділ роботи присвячено техніко-економічній оцінці
проекту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26000.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26000.pdf Size : 2491894 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska