The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27586
Title: Продуктивність кормових культур та ефективність їх вирощування за органічного виробництва рослинної сировини
Authors: Векленко Ю. А., Гетман Н. Я., Захлєбна Т. П., Ксенчіна О. М.
Keywords: озимі проміжні посіви, ранні ярі культури, пізні ярі культури, кормова сівозміна, органічні добрива, продуктивність, економічна і біоенергетична ефективність
Date of publication: 2020-12-17 10:30:48
Last changes: 2020-12-17 10:30:48
Year of publication: 2020
Summary: Дослідженнями розроблено структуру кормової сівозміни для виробництва органічних кормів в умовах правобережного Лісостепу, доведена ефективність використання асортименту групи ярих ранніх колосових зернофуражних культур та видовий склад пізніх ярих культур для виробництва зерна та силосної маси, оптимізовано норми висіву та проведено добір бінарних бобово-злакових сумішок озимих однорічних видів для вирощування у проміжних посівах кормової сівозміни на зелений корм і сінаж. Така система кормовиробництва забезпечує отримання органічної продукції у вигляді рослинної сировини для заготівлі зеленого корму або сінажу, корнажу та екологічно чистого зерна в умовах ефективного використання агрокліматичних ресурсів і орної землі у правобережному Лісостепу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27586.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Корми і кормовиробництво. 2020. Вип 89. С. 143-150.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27586.pdf Size : 1221736 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska