The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25923
Title: Дослідження процесу присипання грунтом бурянів в захисних зонах просапних культур
Authors: Чернега Віталій Степанович
Keywords: слова: культиватор, просапні культури, помідори, бур’яни, пестициди, фрезерний культиватор, мотоблок.
Date of publication: 2020-10-20 09:47:15
Last changes: 2020-10-20 09:47:15
Year of publication: 2020
Summary: Магістерська робота містить 82 сторінки машинописного тексту та 8
листів презентаційного матеріалу. Текст записки включає в себе вступ, п’ять
розділів, висновки та список літературних джерел, в тому числі 20 таблиць і
21 рисунок, використано 97 формул. Список використаних джерел містить 36
першоджерел.
В роботі розглядається проблема інтенсифікації процесу вирощування
просапних овочевих культур (зокрема помідор), за рахунок удосконалення
технологічної операції міжрядного обробітку, технологія передбачає
зменшення об’ємів гербіцидів, що використовуються для захисту помідор від
бур’янів, це підвищує екологічність та якість кінцевого продукту. Проблема
вирішується проведенням міжрядного обробітку активними робочими
органами фрезерного культиватора що обладнується спеціальними
пристосуваннями для присипання бур’янів в захисних зонах культурних
рослин, за рахунок пере направлення частини ґрунту з центру міжряддя, до
захисних зон.
В роботі виконано аналіз технологій міжрядного обробітку просапних
культур, визначені їх переваги та недоліки, визначено мету та задачі
досліджень. Виконано ґрунтовні теоретичні дослідження руху ґрунту по
напрямних поверхнях, та вплив рухомого шару ґрунту на культурні рослини.
Сформовано програму та методику досліджень, виконано необхідні
теоретичні та польові дослідження. В заключному розділі роботи проведено
розрахунок економічної ефективності впровадження запропонованої
технології.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25923.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25923.pdf Size : 1764341 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska