The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27797
Title: Комп’ютерна програма «Harvesting Сereals Optimization v.1.0» («Harvesting cereals v.1.0»)
Authors: Купчук І. М., Шаргородський С. А., Телекало Н. В., Токарчук О. А.
Keywords: комп’ютерна програма
Date of publication: 2021-02-03 09:40:47
Last changes: 2021-02-03 09:40:47
Year of publication: 2020
Summary: Основне призначення програми полягає в тому, що з її використанням можна швидко прийняти обґрунтоване управлінське рішення щодо оптимальної структури та кількісного складу технологічної ланки процесу збирання зернових культур, зокрема ячменю та пшениці з врахуванням факторів виробничих умов по функціональних критеріях, експлуатаційних затратах.
Алгоритми програми складено відповідно до вимог та побудовані із застосуванням відомих методів механіко – математичного моделювання та числового розв’язку задач з використанням ЕОМ. Задача розрахунку потреби в техніці вирішується аналітичним методом на основі розв’язку створених математичних моделей, у вигляді задач лінійного програмування, з пошуком мінімуму експуатаційних витрат за рахунок простою транспортних елементів зернозбиральної ланки. Крім того програма дозволяє визначити оптимальні та взаємноузгодженні експлуатаційні режими роботи комбайнів та вантажних автомобілів об’єднаних у одну технологічну систему при виконанні механізованого збирання ячменю та пшениці. В програмі також передбачено можливість збереження графіка операційного завантаження комбайнів і тракторів в форматі, зручному для редагування та використання в інших програмах, призначених для роботи із комп’ютерною графікою. Програма має простий інтерфейс зрозумілий користувачу та виконаний на українській мові.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27797.pdf
Publication type: Свідоцтва про державну реэстрацію авторського права на твір
Publication: А. с. № 100674, дата реєстрації 17 листоп 2020 р.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27797.pdf Size : 1246209 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska