The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25889
Title: Аналіз основних засобів підпрємства: методичні та практичні аспекти
Authors: Мулик Т. О.
Keywords: аналіз основних засобів, знос основних засобів, фондовіддача, фондоємність, ефективне використання основних засобів
Date of publication: 2020-10-15 08:15:12
Last changes: 2020-10-15 08:15:12
Year of publication: 2020
Summary: У статті визначено роль аналізу основних засобів та особливості його методики. Висвітлено основні завдання аналізу основних засобів. Охарактеризовано такі напрями аналізу основних засобів як: забезпеченість, склад, динаміка та структура, технічний стан, використання та експлуатація. Висвітлено основні показники, що можуть розраховуватись в ході аналізу, порядок їх розрахунку та фактори, що на них можуть впливати. Представлено поняття зносу основних засобів та його види. Обґрунтована необхідність інтеграційної оцінки рівня зношеності основних засобів підприємств, яка б враховувала зміну основних показників їх експлуатації протягом терміну служби. Розкрито узагальнюючий метод оцінювання рівня зношення основних виробничих засобів, за яким виокремлюють два його види: нормальний (припустимий) та катастрофічний. Розкрито комплекс заходів із покращення використання основних засобів на підприємстві, а саме збільшення екстенсивного завантаження та підвищення інтенсивного навантаження. Аналіз проведено на прикладі сільськогосподарського підприємства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25889.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Інфраструктура ринку. - 2020. - № 46. - С. 113-123.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25889.pdf Size : 505288 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska