The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24911
Title: Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 120012)
Authors: Калетнік Г. М., Булгаков В. М.
Keywords: очистка коренебульбоплодів, пристрій
Date of publication: 2020-05-21 15:43:43
Last changes: 2020-05-21 15:43:43
Year of publication: 2020
Summary: Винахід стосується способу транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрою для його здійснення. Спосіб включає транспортування вороху коренебульбоплодів до очисних робочих органів, їх взаємодію з елементами очисних органів, очищення самих очисних робочих органів і вивантаження коренебульбоплодів. Причому тіла коренебульбоплодів перед основним
очищенням попередньо протягують з відповідним зусиллям між двома еластичними поверхнями, які рухаються в різних напрямах, далі у стисненому вигляді очищають від налиплого ґрунту й одночасно очищають прутки щітки від домішок привідним очисником у вигляді еластичної конусної логарифмічної спіралі. Пристрій включає раму, виконаний у вигляді окремих лотків подавальний транспортер, над вихідним кінцем якого з відповідним зазором встановлена очисна щітка, утворена круглими еластичними прутками, очисник щітки та вивантажувальний транспортер. При цьому перед очисною щіткою, із зазором над полотном подавального транспортера, над кожним з лотків, на похило розташованому привідному валу встановлений очисник, виконаний у вигляді еластичної конусної логарифмічної спіралі, що має напрям навивки угору, при цьому бічна частина спіралі утворює кут із подавальним транспортером, нижній її кінець розташований під очисною щіткою, а верхня торцева частина
знаходиться усередині передньої частини круглих еластичних прутків очисної щітки, а зі зворотного боку очисної щітки, похило встановлені додаткові відбивні щітки малого діаметра з короткими еластичними прутками.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24911.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 120012 UA, A01D 91/00 ; A01D 33/08 ; A01D 90/00 ; A01D 17/00 ; B08B 1/02 ; B08B 1/04. - № a 2018 04340 ; заявл. 20.04.2018 ; опубл. 10.09.2019, Бюл. № 17. - 7 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24911.pdf Size : 330198 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska