The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24162
Title: Інтеграційні процеси як чинник розвитку страхового ринку України
Authors: Марценюк О. В.
Keywords: страховик, страховий ринок, перестрахування, інтеграція, інвестиції, інвестиційні ресурси
Date of publication: 2020-03-26 14:20:55
Last changes: 2020-03-26 14:20:55
Year of publication: 2020
Summary: Дослідження статті спрямоване на висвітлення особливостей інтеграційних процесів в страховій сфері. В процесі дослідження визначено, що на економічномі просторі України відбувається лібералізація валютного законодавства, стабілізація національної валюти, загальне, хоч і незначне, та все ж зростання ВВП, зниження рівня інфляції та продовження співпраці із МВФ, яка є дуже важливою для всіх інвесторів. Дані процеси спонукають та стимулюють розвиток економіки вцілому та страхового ринку зокрема.
Визначено, що висока ліквідність, прозорі бізнес-процеси, розгалужена регіональна мережа, професійний, адекватний менеджмент - ось ті необхідні складові, на яких формується міцна (перспективна) страхова компанія, і саме в таку компанію готові приходити інвестори. Надано рекомендації щодо посилення контролю держави над процесом входження іноземного капіталу в український страховий ринок. Обґрунтовано необхідність своєчасного і аргументованого запровадження коригуючих заходів та процедур в страховій сфері Державними національними органами регулювання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24162.pdf
Publication type: Статті
Publication: Державне управління : удосконалення та розвиток. - 2020. - № 2. - 8 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24162.pdf Size : 425427 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska