The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27940
Title: Концептуальні засади формування регіональної політики у сфері туризму.
Authors: Підвальна О. Г
Keywords: регіональна політика, туризм, функції, цілі, принципи
Date of publication: 2021-02-24 14:38:17
Last changes: 2021-02-24 14:38:17
Year of publication: 2020
Summary: Стаття присвячена узагальненню концептуальних засад регіонального розвитку туризму для розробки підходів до його програмування як основи формування регіональної туристичної політики. Для формування ефективної регіональної політики необхідним є створення умов для повноцінної реалізації найважливіших функцій туризму (рекреаційно-оздоровчої, пізнавальної; культурної; формування екологічної свідомості; просторової; урбанізаційної). У розвитку туризму також відіграють важливу роль і виробничі фактори (праця, земля, капітал та інформація). Із точки зору формування ефективної регіональної політики дуже важливим чинником є діяльність місцевих органів влади та самоврядування. Стимулювання розвитку регіональної економіки у сфері туризму в першу чергу пов`язане з можливостями, які дає такий процес як програмування. Ефективна програма розвитку туризму в регіоні має виконувати такі функції як регулююча, контролююча, координаційна, інформаційна, стимулююча, рекламна. Основними цілями регіональної політики у сфері туризму мають бути збільшення доходів регіону, місцевого бізнесу та жителів; підвищення туристичної конкурентоздатності регіону; створення нових робочих місць; економічне зростання регіону з урахуванням принципів сталого розвитку.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27940.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Ефективна економіка, 2020. № 6. 6 р.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27940.pdf Size : 294622 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska