The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24822
Title: Організаційно-педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх аграріїв до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу
Authors: Олійник Н. А.
Keywords: професійна діяльность, педагогічні умови, освітній процес, форми, методи, прийоми, дослідження
Date of publication: 2020-05-14 09:23:05
Last changes: 2020-05-14 09:23:05
Year of publication: 2020
Summary: Системотворним компонентом підготовки майбутніх аграріїв до професійної діяльності є комплекс педагогічних умов, які сприяють організації ефективного педагогічного процесу у вищих аграрних закладах освіти, впливають на освітній процес, дозволяють ефективно керувати цим процесом відповідно до завдань.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24822.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні : зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Львів, 24-25 квіт. 2020 р.). - Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2020. - С. 122-124.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24822.pdf Size : 1146093 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska