The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25490
Title: Кормова продуктивність люцерни посівної залежно від агроекологічних прийомів вирощування
Authors: Телекало Н. В., Мельник М. В.
Keywords: Люцис, Сапрогум, обробка насіння, урожайність, позакореневі підживлення
Date of publication: 2020-08-19 09:05:26
Last changes: 2020-08-19 09:05:26
Year of publication: 2020
Summary: Люцерна – одна з найцінніших багаторічних культур з родини бобових. Корм з люцерни є високобілковим, багатим мікроелементами, вітамінами і вуглеводами, що так необхідно для відновлення галузі тваринництва. За результатами власних досліджень та опрацьованих літературних джерел встановлено, що завдяки використанню передпосівної обробки насіння та посівів люцерни посівної стимуляторами росту і мікродобривами поліпшуються умови росту та розвитку культури та підвищується врожайність зеленої маси. Дослідження проводили на дослідному полі Вінницького національного аграрного університету (с. Агрономічне Вінницького р-ну) впродовж 2016–2019 рр. Висівали сорт Синюха (2010 р). Методи досліджень – польові (проведення фенологічних спостережень та обліків), лабораторні (облік насіннєвої продуктивності та її структури), математично-статистична обробка (об’єктивна оцінка отриманих результатів досліджень). На основі проведених досліджень встановлено, що кормову продуктивність люцерни посівної забезпечує застосування стимуляторів росту та мікродобрив на посівах, генетичний потенціал культура максимально реалізувала на 2-й рік вирощування. Встановлено дію стимуляторів росту на продуктивність люцерни та визначено оптимальне поєднання макро- і мікроелементів у сучасних комплексних добривах, що сприяє максимально можливій урожайності зеленої маси люцерни. Розроблено нові технологічні регламенти застосування біоорганічних препаратів та компонентів у технологічній схемі вирощування люцерни посівної. Виявлено, що в середньому за чотири роки вегетації люцерни посівної на сірих лісових ґрунтах в умовах Лісостепу Правобережного найвищу врожайність зеленої маси забезпечує варіант обробки посіву стимулятором росту Сапрогум у фазу гілкування та бутонізації + підживлення посіву у фазу бутонізації мікродобривом Вуксал – 41,0 т/га, що на 16,6% більше, ніж на контролі. Використання для обробки посіву стимулятора росту Люцис у фазу гілкування та бутонізації + підживлення посіву у фазу бутонізації мікродобривом Урожай бобові забезпечує урожайність зеленої маси на рівні – 41,8 т/га, що на 18,2% більше, ніж на контролі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25490.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Агроекологічний журнал. - 2020. - № 2. - С. 76–83.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25490.pdf Size : 140903 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska