The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27608
Title: Діяльність із виявлення, розслідування та попередження злочинів як об’єкт криміналістичної технології
Authors: Комісарчук Р. В.
Keywords: загальна теорія криміналістики, вчення про криміналістичну технологію, технологічна парадигма, об’єкт криміналістики, завдання та функції криміналістики
Date of publication: 2020-12-17 14:13:01
Last changes: 2020-12-17 14:13:01
Year of publication: 2020
Summary: У статті зазначені окремі складники вчення про криміналістичну технологію, на основі якого можливо виробити комплекс науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності забезпечення діяльності з виявлення, розслідування та попередження злочинів у сфері кримінального провадження.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27608.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Підприємництво, господарство і право. 2020. № 2. С. 298-303.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27608.pdf Size : 131815 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska