The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24611
Title: Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку
Authors: Марценюк О. В., Відерська В. П.
Keywords: банківська система, комерційні банки, Національний банк України, ринкова еконо- міка, непрацюючі кредити, операційний ризик
Date of publication: 2020-04-16 14:14:11
Last changes: 2020-04-16 14:14:11
Year of publication: 2020
Summary: В статті розглянуто динаміку показників фінансової стабільності банківської системи України та запропоновано подальші шляхи її розвитку. Відсутність стабільності у забезпеченні виконання зобов`язань перед вкладниками з боку банків та пропозиції кредитних ресурсів гальмує подолання кризових явищ та
піднесення економічного розвитку.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24611.pdf
Publication type: Статті
Publication: Polish journal of sciencе. - 2020. - № 26. - Ч. 2. - С. 10-17.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24611.pdf Size : 829895 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska