The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25393
Title: Екологічна безпека зернової та зернобобової продукції
Authors: Мазур В. А., Ткачук О. П., Яковець Л. А.
Keywords: зернова продукція, зернобобова продукція, екологічна безпека, забруднення, токсиканти, грунти
Date of publication: 2020-07-29 12:33:49
Last changes: 2020-07-29 12:33:49
Year of publication: 2020
Summary: У монографії представлені результати досліджень щодо класифікації показників екологічної безпеки зернової та зернобобової продукції в Україні та світі; джерел забруднення зернової та зернобобової продукції токсикантами; характеристики розвитку зернового господарства України; сучасного агроекологічного стану ґрунтів та його впливу на стан зернової та зернобобової продукції; експериментального дослідження впливу інтенсивності хімізації зернового господарства на накопичення продукцією токсичних речовин; досліджено екологічний стан зернової та зернобобової продукції за показниками вмісту важких металів, нітратів, пестицидів і радіонуклідів; приведено еколого-економічну і біоенергетичну оцінку технологій вирощування зернових та зернобобових культур за інтенсивними та ресурсоощадними принципами з урахуванням екологічної якості та безпечності продукції та різної ціни на неї. Призначено для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, керівників і спеціалістів аграрних формувань та іншим читачам, що цікавляться екологічною безпечністю зернової та зернобобової продукції, яку ми споживаємо.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25393.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : Твори, 2020 - 442 с. / Рек. до друку рішенням ВР ВНАУ (Протокол № 13 від 26 черв. 2020 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25393.pdf Size : 7927105 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska