The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24832
Title: Тенденції розвитку інфраструктури та логістики на зерновому ринку
Authors: Киш Л. М.
Keywords: зерновий ринок, логістика, інфраструктура
Date of publication: 2020-05-15 10:33:38
Last changes: 2020-05-15 10:33:38
Year of publication: 2020
Summary: У статті окреслено сучасний стан розвитку аграрного сектора економіки країни. Встановлено роль зернової галузі для аграрного сектора. Окреслено наявний стан та тенденції розвитку інфраструктурного забезпечення та логістики на зерновому ринку. Доведено, що для підвищення ефективності ведення зернового господарства недостатньо лише розширювати площі та підвищувати урожайність. Значний вплив на ефективність зернової галузі мають витрати на доробку, зберігання і транспортування продукції. З метою оцінки стану розвитку зернової інфраструктури проаналізовано наявність та потужності елеваторів на
території України. Сформовано рейтинг забезпеченості регіонів елеваторами. Проаналізовано кількість сертифікованих елеваторів та їх сукупну потужність одночасного зберігання у розрізі областей України. На основі наявних даних сформовано ТОП-10 областей за кількістю сертифікованих елеваторів, потужні-
стю одночасного зберігання зерна. Окреслено основні фактори розширення експортного потенціалу країни і роль інфраструктури та логістики у формуванні експортних поставок продукції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24832.pdf
Publication type: Статті
Publication: Polish journal of science. - 2020. - № 27, Vol. 2. - P. 67-73.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24832.pdf Size : 1039821 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska