The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25320
Title: Сільські території: сутність категорії та індикатори її оцінки
Authors: Костюченко Д. Л.
Keywords: сільські території, інтегральний індикатор, оцінка стану розвитку сільських територій, індекс розвитку сільських територій, аналіз стану сільських територій, показники розвитку
Date of publication: 2020-06-24 12:01:31
Last changes: 2020-06-24 12:01:31
Year of publication: 2020
Summary: Визначення «сільська територія» є базовою цеглинкою розробки концепцій розвитку цих територіальних утворень, тому від правильності та чіткості категоріально - термінологічного апарату залежать як суть концепцій розвитку, так і вдосконалення практичних механізмів їх розвитку.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25320.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції», 14-15 трав. 2020 р. Вінниця. - Вінниця, 2020. - 3 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25320.pdf Size : 384462 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska