The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27609
Title: Перспективи розвитку криміналістичного мислення
Authors: Комісарчук Р. В.
Keywords: загальна теорія криміналістики, вчення про криміналістичну технологію, об’єкт криміналістики, мислення, криміналістичне мислення, завдання й функції криміналістики
Date of publication: 2020-12-17 14:16:46
Last changes: 2020-12-17 14:16:46
Year of publication: 2020
Summary: У статті означені окремі складові вчення про криміналістичну технологію, на основі якого можливо виробити комплекс науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності з виявлення, розслідування й запобігання злочинам. Вказану проблему треба розглядати через людину як вектор, який визначає всю сферу діяльності в активний фактор – союз людей, у якому людина – рушійна сила всього, але контрольована союзом людей. Кожна людина – частинка світу, його відображення. Який світ, така й людина. Все закладено в людині, в її дії, а не в техніці, технологіях тощо.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27609.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Держава та регіони. Серія : Право. 2020. № 1 (67). т. 2. С. 137-142.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27609.pdf Size : 216664 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska