The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24384
Title: Страхування. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Authors: Марценюк О.В., Руда О.Л.
Keywords: страхування, страхові відносини, страховий ринок, страховик, страхувальник
Date of publication: 2020-02-27 16:47:28
Last changes: 2020-02-27 16:47:28
Year of publication: 2020
Summary: Програма нормативної навчальної дисципліни розроблена відповідно до галузевого стандарту для студентів денної та заочної форми навчання факультету менеджметну і права, першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Страхування».
Викладений матеріал містить структуру навчальної дисципліни «Страхування», зміст дисципліни за атестаціями, плани лекційних та практичних занять, послідовність виконання самостійної роботи. Також наведено перелік питань, що виносяться на іспит.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24384.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24384.pdf Size : 427059 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska