The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26492
Title: Розробка обладнання для концентрування розчинів методом виморожування
Authors: Кириляк Олег Олександрович
Keywords: сік, виморожування, концентрат
Date of publication: 2020-11-16 09:44:19
Last changes: 2020-11-16 09:44:19
Year of publication: 2020
Summary: Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування». Вінницький національний аграрний університет. Вінниця, 2020.
Магістерська робота присвячена питанням дослідження інтенсифікації технологічного процесу концентрування рідких середовищ виморожуванням. Проведено аналіз стану і перспективи розвитку промислової переробки вишень. Досліджено органолептичні і фізико-хімічні характеристики вишневого соку і концентратів соку. Проведено математичне моделювання процесу концентрування виморожуванням. Визначено вплив основних конструктивно-технологічних параметрів процесу концентрування рідких середовищ виморожуванням.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26492.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26492.pdf Size : 3196103 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska