The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23938
Title: Казначейська система. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та стр
Authors: Алескерова Ю.В., Герасимчук Ю.В.
Keywords: Казначейська система
Date of publication: 2020-02-27 12:33:48
Last changes: 2020-02-27 12:33:48
Year of publication: 2020
Summary: Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни
«Казначейська система». Плани практичних занять та послідовність виконання
самостійної роботи складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу
«Казначейська система». При підготовці до практичних занять студенти готуються
за конспектом лекцій та за спеціальною літературою, де викладено теоретичні
положення відповідного розділу програми згідно з планами практичних занять.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23938.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23938.pdf Size : 427002 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska