The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26049
Title: Експлуатація та обслуговування машин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни (частина 2) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування" освітнього рівня "Бакалавр"
Authors: Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В.
Keywords: експлуатація та обслуговування машин, склад комплексів машин, технологічний процес, збирання озимої пшениці, внесення твердих мінеральних добрив, садіння картоплі
Date of publication: 2020-10-15 14:27:24
Last changes: 2020-10-15 14:27:24
Year of publication: 2020
Summary: Метою дисципліни “Експлуатація та обслуговування машин” є вивчення наукових основ інженерного забезпечення ефективного використання техніки та її роботоздатності, а також технологічних вимог з метою одержання запланованих кінцевих результатів виробництва сільськогосподарської продукції у конкретних природно-виробничих умовах і зонах України.
Склад комплексів машин, а також структура машинного парку в цілому обумовлюється механізованими технологічними процесами вирощування та збирання сільськогосподарських культур, основою яких є технологічні операції, які передбачають виконання необхідних і достатніх обсягів робіт, починаючи з підготовки ґрунту, і завершуючи збиранням та первинною переробкою врожаю.
Науково-обґрунтоване визначення складу комплексів машин для механізації технологічних процесів у рослинництві і структури машинного парку в цілому, а також визначення методів ефективного використання техніки є важливим елементом інженерно-технічної, агрономічної і економічної діяльності фахівців сільськогосподарських підприємств.
У роботі викладена методика розрахунку показників тягових властивостей трактора, складу орних агрегатів, визначення та аналіз кінематичних характеристик МТА, продуктивності посівних агрегатів, потреби у транспортних засобах для обслуговування збиральних агрегатів.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26049.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: Експлуатація та обслуговування машин.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26049.pdf Size : 905827 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska