The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2015

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
19693 Особливості формування та потенціал використання природного поновлення дуба звичайного в умовах Поділля Василевський О.Г., Підпалий І.Ф., Матусяк М.В., Самойлова Н.О. С Наведено результати аналізу малоцінних та похідних деревостанів Поділля. Досліджено особливості стру 46
19582 Розробка математичних моделей для обгрунтування алгоритмів прийняття рішень при діагностуванні верстатного комплексу з ЧПК в альтернативних ситуаціях Веселовська Н.Р. С Розроблені математичні моделі для обгрунтування алгоритмів прийняття рішення при діагностуванні верс 19
19557 Біотехнологія відходів тваринницьких підприємств: монографія Захаренко М.О., Яремчук О. С., Шевченко Л.В., Поляковський В.М., Михальська В.М., Малюга Л.В., Коваленко В.О. М Монографія «Біотехнологія відходів тваринницьких підприємств» присвячена розробці теоретичних аспект 50
19553 Average daily milk yield of cows under different milking regimes and feeding schedule Shmalii A.P., Polischuk T.V., Pikula O.A. С It was investigated that regular regime of milking cows needs feeding on schedule; it will result in 21
19552 Середньодобові надої корів за різних режимів доїння і розпорядку роздачі кормів Шмалій А.П., Поліщук Т.В., Пікула О.А. С Дослідженнями встановлено, що постійний режим доїння корів потребує дотримання розпорядку роздачі ко 19
19392 Відкладання мінеральних речовин у м’ясі перепелів за дії підвищених доз вітамінів Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П., Здор Л.П. С Встановлено, що підвищення дози вітамінів А, D, Е у повнораціонних комбікормах у кількості 10% до ос 11
19104 Insurance policy and its models in relation to agriculture (stock-raising, plant-growing) Aleskerova Y.V. С The models of agricultural insurance are investigated in the article with regard to the experience o 42
18872 Закономірності розвитку архітектури регіонального економічного простору Прямухіна Н.В. С У статті сформульовано та обґрунтовано закономірності розвитку архітектури регіонального економічног 22
18871 Теоретичні особливості ринкових трансформацій та їх роль для регіональної економіки Прямухіна Н.В. С У статті розкрито теоретичні особливості ринкових трансформацій. Визначено, що їх ключовою складовою 24
18870 Роль малого підприємництва у ринковому просторі регіонів Прямухіна Н.В. С У статті розглянуто особливості функціонування підприємств малого бізнесу в регіонах Україні. Порівн 32
18869 Регіональний економічний простір: закони розвитку Прямухіна Н.В. С У статті подано законодавчі основи сучасного регіонального економічного простору в умовах трансформа 23
18783 Становлення методології форсайт у державному та регіональному управлінні Прямухіна Н.В. С Мета статті полягає у висвітленні розвитку методології форсайт і напрямів її застосування у державно 19
18781 Теоретичні особливості регіональних ринкових трансформацій Прямухіна Н.В. С У статті розкрито теоретичні особливості регіональних ринкових трансформацій. Визначено, що їх ключо 27
18608 Вплив розмірів насіння на продуктивність гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Гуць В.О. Тд Приведена залежність розмірів насіння та продуктивності гібридів кукурудзи. 29
18606 Особливості застосування бактеріального препарату "Біомаг" при вирощуванні кукурудзи на зерно Поліщук М.І., Паламарчук В.Д., Паламарчук О.Д. Тд Приведена характеристика впливу мікробіологічних препаратів на ріст і і розвиток рослин кукурудзи, с 26
18368 Закономерности ростовых процессов редьки масличной при изменении гидротермических режимов периода вегетации Цыцюра Я. Г., Цыцюра Т. В. Тд 35
18366 Ефективність сортових блендів ячменю ярого Цицюра Я. Г., Горпинюк С.А. Тд Представлено результати вивчення ефективності вирощування сортових сумішей (блендів) ярого ячменю. 28
17367 Нові принципи балансування мінерального живлення дійних корів за потребою на утворення молока і обмінні процеси в організмі Кулик М. Ф., Дідоренко Т. О., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Тучик А. В. С Балансування мінерального живлення дійних корів проводиться за потребою мінеральних елементів на про 38
17219 Продуктивність квасолі сорту Галактика в залежності від інокуляції насіння Краєвська Л. С., Шкатула Ю. М. Тд Зернобобові культури відносяться до рослин, які культивували ще за 7000 років до н. е. та вирощуютьс 38
17142 Влияние технологических факторов на продуктивные качества телят черно-пестрой породы Голубенко Т.Л. С Экспериментально доказано, что выращивание бычков черно-пестрой породы до возраста 6-6,5 мес. по си 186
17113 Влияние пребиотического препарата на организм молодняка кроликов Штенская О. Б., Кучерявый В. П. Тд 58
17090 Характеристика університетів в яких починалась підготовка фахівців з економічної кібернетики в Україні у 60-70-х роках ХХ століття Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. С Дана стаття присвячена порівняльному аналізу архівних документів щодо матеріально-технічної базита 34
16971 Спосіб одержання фітоестрогенного порошку з насіння ріпаку та моркви Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М., Воронцов М.А. П Спосіб одержання фітоестрогенного порошку з насіння ріпаку та моркви, що передбачає підготовку сиров 46
16868 Інституційний механізм формування пропозиції органічної продукції Гуцаленко О.О. Тд 151
16733 Создание износостойких композиционных покрытий на основе порошков самофлюсующихся сплавов электроконтактным припеканием Лопата Л.А., Николайчук В.Я., Барановский В.Н., Чиграй С.Л. С Рассмотрены основные этапы создания покрытий электроконтактным припеканием порошков (ЭКПП) самофлюсу 192
16651 Оцінка нововведень до Податкового кодексу України Мараховська Т.М., Вдовенко Л.О., Фурман І.В., С Дана стаття присвячена аналізу основних нововведень до Податкового кодексу України з 2015 року та їх 59
16650 Теоретичні засади дослідження системи формування та використання джерел фінансування сільськогосподарських товаровиробників Фурман І. В. С Розглянуто генезис поглядів на сутність та роль системи формування та використання джерел фінансуван 58
16648 Обґрунтування ІЧ-обробки насіння соняшника перед його обрушуванням Бандура В.М. С The article investigates justification IR processing sunflower seeds to bring down his tub to reduce 107
16647 Нормативно-правове регулювання виробництва біопалива: світовий досвід та проблемні аспекти в Україні Климчук О.В. С Проведено ґрунтовний аналіз сформованої нормативно-правової бази у сфері становлення світової біопал 167
16646 Специфіка формування та механізми регулювання ринку біопалива Климчук О.В. С Висвітлюються основні стратегічні передумови та причини формування світового ринку біопалива. Наводи 205
16645 Економічне значення та оптимізація використання енергетичних ресурсів Климчук О.В. С Мета – визначення економічної сутності паливно-енергетичних ресурсів, щоб оптимізувати процес їх вик 54
16571 Удосконалення внутрішньогосподарського контролю в кормовиробництві на основі застосування ланцюга цінності Чудак Л.А. С Існуючі функціональні можливості внутрішньогосподарського контролю вказують на недосконалість, і в д 166
16570 Стан діючої практики організації контролю кормовиробництва Чудак Л.А. С Стаття присвячена дослідженню методичних підходів до організації контролю кормовиробництва у сільськ 124
16455 Кінематика формування виробів сільськогосподарського машинобудування при штампуванні обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А. Тд Проаналізовано особливості локального деформування, які дозволяють управляти течією матеріалу загото 50
16454 Нормування втрат електроенергії в розподільчих мережах агропромислового комплексу критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання Рубаненко О.О., Штуць А.А., Явдик В.В. Тд Запропоновано метод визначення нормативного значення втрат електроенергії в електричних мережах агро 80
16352 Урожайність та енергетична ефективність вирощування сої в умовах Лісостепу Правобережного Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. С Наведено результати досліджень впливу доз мінеральних добрив, передпосівної обробки насіння та позак 276
16351 Вплив мінеральних добрив та мікродобрива на формування індивідуальної продуктивності рослин сої в умовах Лісостепу Правобережного Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. С Наведені результати трирічних досліджень з визначення впливу різних доз мінеральних добрив та їх поє 187
16345 Підвищення ефективності функціонування вібропреса з гідроімпульсним приводом Іскович-Лотоцький Р.Д., Зелінська О. В., Веселовська Н.Р. С Запропонована модель підвищення ефективності функціонування вібропресової машини з гідроімпульсним 166
16254 Розвиток агропромислового комплексу – основа становлення конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні Климчук О.В. С У статті проаналізовано сучасний стан, тенденції та пріоритети розвитку сільськогосподарського вироб 45
16169 Англійська мова у контексті полікультурної освіти. Навчальний посібник з англійської мови для майбутніх фахівців аграрної галузі з напряму підготовки «лісове і садово-паркове господарство» Кравець Р.А. Нп Навчальний посібник з англійської мови для майбутніх фахівців аграрної галузі з напряму підготовки « 10
15842 Дія ретардантів на морфогенез, газообмін і продуктивність цукрових буряків Шевчук О. А., Кур'ята В. Г. М У монографії узагальнено літературні й експериментальні дані про вплив ретардантів та етиленпродуцен 442
15841 Формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери Герасимова І.Г. М У монографії висвітлено становлення проблеми формування професійної мобільності з урахуванням специф 776
15834 Фінансово - економічний словник - довідник по сільському гоподарству Алескерова Ю.В., Воронецька І.С., Корнійчук Г.В., Кравчук О.О. С 262
15788 Енергетика кавітаційної обробки технологічного середовища Берник І.М. С Розглянуто енергетичний баланс досліджуваної системи, визначені складові енергії на протікання кавіт 110
15784 Видовий склад лікарських рослин лучного фітоценозу Немирівського Побужжя Криклива С.Д., Шевчук О.А., Клімас Л.А., Голунова Л.А. С Досліджено видовий склад рослин лучного фітоценозу Немирівського Побужжя поблизу села Гвоздів Вінниц 245
15717 Шляхи підвищення продуктивності люцерни в Лісостепу та Поліссі України Бугайов В.Д., Мамалига В.С., Горенський В.М. С В статті розглядається проблема підвищення продуктивності багаторічних бобових трав в умовах змін кл 86
15608 Сучасний стан молочного скотарства на вінниччині Драчевська А.В., Вознюк О.І. Тд В тезі розглянуто та проаналізовано стан молочної галузі Вінницької області,виявлено основні пробле 63
15607 Перспективи ефективного розвитку виробництва яловичини в Україні Баран І.В., Вознюк О.І. Тд Розкриті тенденції та шляхи збільшення виробництва яловичини.Визначені стратегічні напрями вдосконал 97
15604 Гетерозис в курсі генетики вищого аграрного навчального закладу Мамалига В.С. Тд Гетерозис в курсі генетики вищого аграрного навчального закладу 114
15378 Передумови становлення та розвитку біопаливного виробництва у світі та Україні Климчук О.В. Тд Розкрито основні тенденції щодо сучасного стану функціонування традиційної енергетики, а також специ 154
13417 Методика аналізу доходів підприємства від операційної діяльності Томчук О.Ф., Продан О.А. Тд Методика аналізу доходів підприємства від операційної діяльності 184
13416 Програма всеукраїнської науково-практичної онференції "Сучасні агротехнології: тенденції та інновації" м. Вінниця 17-18 листопада 2015 р. Фостолович В. А. Тд бірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні агротехнології: тенден 88
13415 Аналітичний аспект фінансування соціальної сфери вінниччини Глазко Н.Д. Тд Розглянуто особливості фінансування соціальної сфери Вінницької області 177
13414 Влив рН грунтів медоносних угідь на концентрацію свинцю та кадмію в гомогенаті трутневих личинок Швець В.В. Тд Влив рН грунтів медоносних угідь на концентрацію свинцю та кадмію в гомогенаті трутневих личинок 49
13413 Вплив вапнування ґрунтів на концентрацію Zn i Cu у бджолиному обніжжі і перзі Разанов С.Ф., Швець В.В., Марчак Т.В. С Вплив вапнування ґрунтів на концентрацію Zn i Cu у бджолиному обніжжі і перзі 89
13412 Влияние известкования почвы на качество пчелиной обножки Разанов С.Ф., Швець В.В., Гуцол Г.В. С Влияние известкования почвы на качество пчелиной обножки 68
13411 Ефктивність використання земельних ресурсів на прикладі агропромислового науково-виробничого підприємства “Візит Киш Л.М., Назаровька А. Тд Робота присвячена ефктивності використання земельних ресурсів 109
13410 Вплив органічно-мінеральних добрив на коефіцієнт накопичення цезію-137 та стронцію-90 Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. Тд Вплив органічно-мінеральних добрив на коефіцієнт накопичення цезію-137 та стронцію-90 68
13343 Екологічні особливості росту і розвитку бобових багаторічних трав у рік сівби за безпокривного вирощування Ткачук О.П. С Показані особливості росту і розвитку бобових багаторічних трав у рік безпокривної сівби залежно від 107
13342 Концептуальні засади удосконалення інституційного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері Прутська Т. Ю. Тд Незважаючи на те, що в сучасних умовах сільське господарство є однією із пріоритетних галузей е 246
13341 Оцінка гібридів f1 люцерни посівної на умови вирощування Максімов А.М., Телекало Н.В. Тд Представленні результати досліджень норми реакції гібридів F1 люцерни посівної на умови вирощування. 65
13338 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними викидами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Тд Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними вик 81
13337 Биоразнообразие луговых экосистем агроландшафтов Подолья как структурных элементов региональной экосети Мудрак А.В., Мудрак Г.В., С Наголошується, що найважливішим аспектом збереження біорізноманіття лук агроландшафтів є формування 97
13336 Исследования кургана у села Бандышовка // tyragetia, s.n., vol. ix [xxiv], nr. 1, 2015, 123-130. Бойко Ю.Н. С The article is devoted to analysis of the results of archaeological investigations undertaken in one 121
13335 Шляхи підвищення продуктивності квасолі в умовах Вінницької області Шкатула Ю. М., Краєвська Л. С., Тд Показані результати досліджень з впливу передпосівного інокулювання насіння на продуктивність квасол 93
13334 Аналіз екологічного стану лісів Вінницької області Ткачук О.П., Костенюк О.В. С Проаналізовано загальну площу лісів області, екологічні проблеми, що характерні для лісів Вінниччини 76
13333 Автореферат організаційно-економічний механізм підвищення ефективності цукробурякового виробництва Хаєцька О.П. С Ефективність функціонування цукробурякового виробництва можливе на основі сформованого організаційно 86
13328 Ринок цінних паперів як складова фінансового ринку: сучасний стан і перспективи розвитку Михальчишина Л.Г. С У статті розглянуто сутність ринку цінних паперів як складової фінансового ринку, досліджено його су 175
13327 Концептуальна модель для аналізу агропродовольчого ланцюга постачання Вострякова В.І. С Досліджено основні теоретичні аспекти ефективного агропродовольчого ланцюга постачання (АЛП), визнач 77
13279 Дослідження та оцінка техногенного навантаження на водні екосистеми річки Соб Первачук М.В., Рибонька В.В. С Збірник наукових праць ВНАУ "Сільське господарство та лісівництво" 460
13253 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О..П. С Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними вид 66
13214 Economy agriculture countries: myanmar Aleskerova Y.V. С Azerbaijan State University of Economics 202
13083 Симбіотична продуктивність сої залежно від рівня удобрення в Правобережному Лісостепу Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. С Симбіотична продуктивність сої залежно від рівня удобрення в правобережному лісостепу 122
13004 Аналіз впливу формування витрат на результати фінансово-господарської діяльності підприємства Томчук О.Ф., Білокур А.Ю. Тд Досліджено вплив формування витрат на результати фінансово - господарської діяльності підприємства 82
13003 Аналіз ефективності використання капіталу підприємства Томчук О.Ф. Тд Розглянуто методику аналізу ефективності використання капіталу підприємства 112
13002 Методичні підходи до аналізу грошових потоків Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., . Васян А.Ю Тд Обгрунтовано методичні підходи аналізу грошових потоків 185
12592 Вплив особливостей бурякоцукрового виробництва на організацію обліку витрат Мулик Т.О. Ковальчук Т.А. С В статті розглянуто особливості бурякоцукрового виробництва та визначено їх вплив на організацію обл 30
12541 Надання сільськогосподарських дорадчих послуг як один з інструментів збереження і використання агробіорізноманіття в контексті збалансованого розвитку Тітаренко О.М. С Розглянуто й досліджено важливий аспект надання сільськогосподарських дорадчих послуг, що відіграють 62
12540 Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємництва в аграрному секторі Калетнік Г.М., Прутська Т.Ю. Тд У тезах доповіді досліджено концептуальні засади інноваційного розвитку підприємництва в аграрному с 89
12527 Проблеми якості молока в Україні Новгородська Н. В., Блащук В. В. С Стаття присвячена аналізуванню українського і європейських нормативних документів, що регламентують 48
12525 Проблеми діагностики туберкульозу великої рогатої худоби в сучасних умовах Фаріонік Т. В., Блащук В. В. С Проведено моніторинг туберкуліно-діагностичних досліджень та бактеріовиділення збудника туберк 68
12522 Проблеми ведення облфку податку на доходи фізичних осіб в сучасних умовах Глазко Н.Д., Завадецька Я.К. Тд Досліджено проблеми податкового навантаження на фізичних осіб, що в подальшому впливає на соціально 203
12434 Особливості росту і розвитку інтенсивних сортів гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіня та позакореневих підживлень Телекало Н.В., Максімов А.М. Тд Викладено результати досліджень процесів росту і розвитку та формування врожаю рослин гороху посівно 119
12429 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С Розраховано вплив на атмосферу викидів забруднюючих речовин при використанні різних видів палив, у т 66
12428 Анализ математической модели вибророторной дробилки Паламарчук І.П., Янович В.П.., Купчук І.М. С В статье приведена принципиаль-ная схема вибророторной дробилки для измельчения зернового крахмало 212
12427 Агроекологічні заходи вирощування квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л. Тд Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 129
12426 Енергія проростання насіння – як екологічний фактор інтенсивності росту бобових багаторічних трав у рік сівби Ткачук О.П. С Розглянуто питання екологічного впливу енергії проростання насіння бобових багаторічних трав на інте 152
12425 Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С. С Викладено результати досліджень по вивченню впливу факторів передпосівної інокуляції насіння квасолі 72
12424 Особливості накопичення відходів та шляхи їх переробки у Вінницькій області О.П. Ткачук, С.В. Гусак С Проаналізовано обсяг накопичення та структуру відходів Вінницької області, а також шляхи їх утилізац 79
12405 Сутність та види прибутку підприємств Фурман І.В., Мараховська Т.М., Дарнопук І.В. С У статті досліджено сутність прибутку, як економічної категорії, його значення у господарській діяль 131
12360 Стратегія фінансово-кредитного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері Фурман І.В., Вдовенко Л.О. С Описано основні стратегічні цілі розвитку системи фінансово-кредитного забезпечення в умовах зміни 101
12358 Оцінка ціноутворення на ринку зерна Материнська О.А. Тд Досліджено сучасний стан зернової галузі, визначено основні проблеми й тенденції її розвитку в сучас 142
12260 Ефективність функціонування цукробурякового виробництва в сучасних умовах Хаєцька О.П. Тд Розглянуто функціонування цукробурякового виробництва України на сучасному етапі. Сформульовано підх 74
12259 Conceptual foundations of intensification of organizational and economic mechanizm of sugar beet production Хаєцька О.П. С The theoretico-methodological bases of organizational and economic mechanism as economic concept hav 89
11946 Технологія м ’ яса, м ’ ясопродуктів та риби. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія» Власенко В.В., Новгородська Н.В., Коляновська Л.М. Кп Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби методичні вказівки до виконання курсового проекту для студ 1966
11942 Девіації норм літературного мовлення студентів-аграрників у контексті досліджень івана огієнка Дущенко Т.І., Тимкова В.А. С У статті порушено питання про побутування відхилень (девіацій) від норм літературної мови в усіх сфе 193
11939 Кількісна та якісна визначеність бухгалтерської звітності Плахтій Т.Ф. Тд Кількісна та якісна визначеність бухгалтерської звітності 119
11931 Оцінка ціноутворення на ринку зерна Материнська О.А. Тд Досліджено сучасний стан зернової галузі, визначено основні проблеми й тенденції її розвитку в сучас 72
11929 Толерантність – основна передумова культури спілкування учителя з учнями Матієнко О.С. С У статті зазначено, що спілкування – найсильніший засіб формування в людини ставлення до інших людей 228
11867 Електромеханічна модель адаптивної вібровідцентрової електроосмотичної сушарки Паламарчук І.П., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А., Чубик Р.В. С Розроблено принципову схуму запропонованої вібровідцентрової електроосмотичної сушарки з метою розши 69
11860 Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на врожайність та якість зерна гороху посівного в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. С Розроблено модель технології, яка передбачає вирощування сортів гороху посівного за сумісної передп 87
11859 Банкрутство та його аналіз: сутність та значення Коваль Н.І., Згородня А.Ю. Тд В сучасних умовах економіка нашої держави знаходиться в досить складному стані що негативно впливає 116
11854 Адаптивний пристрій для вібраційної шпиндельно-планетарної обробки деталей Ярошенко Л.В., Чубик Р. В. П Адаптивний пристрій для вібраційної шпиндельно-планетарної обробки деталей 289
11853 Соціально-економічні передумови розвитку системи професійної підготовки кадрів для АПК Кукель Г.С., Коломієць Т.В., Паламаренко Я.В. С . У статті наведено зміст концепції реформування і розвитку аграрної освіти і науки та підготовки фа 29
11851 Використання космічних методів моніторингу для виявлення популяцій водяного горіха (Тrapa natans l.) Балинська Н. А., Кавун Е.М. Тд Представники роду Trapa L. – реліктові рослини, що знаходяться у центрі уваги як фахівців, які вивча 76
11850 Вібровідцентрова електроосмотична сушарка для зневоложення високо вологої сировини Зозуляк О.В., Зозуляк І.А., Чубик Р.В. С В статті розглядається загальний вигляд та конструкторське рішення вібровідцентрової електроосмотичн 182
11844 Функції управлінського обліку в рамках системи управління витратами сільськогосподарських підприємств Бурко К.В. Тд Досліджено функції управлінського обліку в рамках системи управління витратами сільськогосподарських 52
11838 Definitions driving force electro-osmotic drying viscons-elastic raw materials in cylindrical containers Цуркан О.В., Зозуляк І.А., Липовий І.Г. С Приведено теоретичне обгрунтування робочих параметрів вібраційного фільтраційно-осмотичного зневолож 196
11837 Особливості аналізу стратегії управління оборотними активами Коваль Н.І., Куцак І. Тд У сучасний період дуже важко розвиватися підприємству, як прибутковій системі. Є багато факторів, як 211
11836 Особливості обліку та управління фінансової діяльністю в аграрних формуваннях Коваль Н. І. Тд Обґрунтування необхідності дослідження фінансової діяльності аграрних підприємств лежить в площині п 100
11827 Henry ford changes the world: birth of the assembly line Матієнко О.С., Волинець Ж. Тд теза присвячена Генрі Форду та винайденю конвеєра 80
11826 advantages and disadvantages of assembly line manufacturing Матієнко О.С., Іщенко О. Тд статтю присвячено перевагам і недолікам виробництва конвеєра 71
11825 Grain processing equipment: from field to bin Матієнко О.С., Білоус Е. Тд статтю присвячено переробному обладнанню для зерна 69
11783 Передумови й принципи автоматизації обліку на підприємствах Юрчук Н.П., Сімакович Ю.В. Тд Визначено передумови впровадження новітніх інформаційних технологій у вітчизняних підприємствах. Обг 73
11782 Економіко-математичні моделі прогнозування розвитку у галузі тваринництва Юрчук Н.П. С В статті розглянуто теоретичні та практичні підходи щодо прогнозування розвитку галузі тваринництва. 62
11781 Теоретичні аспекти економетричного моделювання виробничої діяльності підприємств Юрчук Н.П. С В статті досліджено основи побудови економетричних моделей, визначено їх особливості. Проаналізовано 84
11780 Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства Юрчук Н.П. С В статті досліджено особливості використання сучасних інформаційних систем і технологій в діяльності 86
11779 Використання економіко-математичних методів в управлінні інноваційним розвитком економічних систем Юрчук Н.П. С В статті досліджено теоретичні аспекти використання методів економіко-математичного моделювання в уп 167
11736 Технологія молока та молочних продуктів. Власенко В.В., Семко Т.В., Шаблій Л.М., Лавицький В.П. Нп Розглянуто вимоги до молочної сировини, механічне та теплове обробляння, санітарна обробка обладнан 9
11601 Засідання круглого столу на тему : "Розвиток системи сільськогосподарського дорадництва - важлива складова організаційно-економічних змін на селі. Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового комплексу України" В.А. Мазур, О.М. Тітаренко С Основною метою даного заходу була апробація результатів наукових досліджень з питань інформаційно-ко 81
11600 Сільськогосподарська дорадча діяльність: сутність та особливості здійснення О.І. Шаманська, О.М. Тітаренко С У статті викладено результати досліджень з питань формування та розвитку дорадчої діяльності в Украї 146
11599 Девіації норм літературного мовлення студентів-аграрників у контексті досліджень Івана Огієнка Тимкова В. А., Дущенко Т. І. С У статті порушено питання про побутування відхилень (девіацій) від норм літературної мови в усіх сфе 45
11542 Внутрішня звітність підприємств щодо операцій з конвертованими облігаціями Михальчишина Л.Г. С Досліджується внутрішня звітність для управлінського персоналу, яка має на меті прийняття результати 198
11541 Історія становлення та розвитку цінних паперів у світі Михальчишина Л.Г. С У статті розглянуто історію становлення та розвитку цінних паперів в світі, виявлено тенденції циклі 298
11540 Організаційно-методичні аспекти внутрішнього контролю операцій з цінними паперами Михальчишина Л.Г. С Формулювання та узагальнення основних процесів здійснення внутрішнього контролю операцій з цінними п 237
11539 Цінні папери: види та систематизація для облікових цілей Михальчишина Л.Г. С У статті досліджено класифікацію цінних паперів, що визначає спосіб вираження прав та відображення о 957
11538 Економіко-правові аспекти застави цінних паперів Михальчишина Л.Г. С Стаття присвячена сутності та видам застави цінних паперів, їх економіко-правовим аспектам. При заст 116
11166 Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Тітаренко О.М. С У статті здійснено аналіз досліджень сучасного стану сільськогосподарської обслуговуючої кооперації 102
10608 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 8.03040101 «Право»з дисципліни Захист прав споживачів Письменна О.П. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи 0
10607 Програма навчальної дисципліни організація правової роботи підприємств напрям підготовки 6 .030401 «Право » факультет менеджменту та права Письменна О.П. Нп напрям підготовки 6 .030401 «Право » факультет менеджменту та права 0
10606 Програма навчальної дисципліни захист прав споживачів спеціальність 8 .03040101 «Право » факультет менеджменту та права Письменна О.П. Нп спеціальність 8.03040101 «Право» факультет менеджменту та права 0
10482 Управління фінансовою санацією підприємства . Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів ОКР «Магістр» галузі знань 0350 «Економіка і підприємництво» спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит» Польова О.Л. Нп Робоча програма з дисципліни "Управління фінансовою санацією підприємства" 4
10481 Управління фінансовою санацією підприємства . Методичні вказівки до організації с амостійної роботи для студентів ОКР «Магістр» галузі знань 0350 «Економіка і підприємництво» спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит» Польова О.Л. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Управління фінансовою санаці 3
10480 Управління фінансовою санацією підприємства . Методичні вказівки до практичних занять для студе нтів ОКР «Магістр» галузі знань 0350 «Економіка і підприємництво» спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит» Польова О.Л. Мв Методичні вказівки до практичних занятьдля студентів ОКР «Магістр» 2
10469 Лінія для виробництва композиційних антиоксидантних порошків з рослинної сировини Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Гетьманюк К.М. П Запропонована лінія для виробництва антиоксидантних порошків на прикладі буряку та ревню, показаний 29
10468 Спосіб одержання пребіотичного порошку з яблук та кабачків Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М., Гетьманюк К.М. П Спосіб одержання пребіотичного порошку із рослинної сировини на основі яблук та кабачків 25
10467 Спосіб подрібнення твердих матеріалів Янович В.П., Купчук І.М. Полєвода Ю. А., Заїка І.М. П Спосіб подрібнення твердих матеріалів, що включає подачу матеріалу в корпус через завант 55
10466 Спосіб подрібнення матеріалів Янович В.П., Купчук І.М. Полєвода Ю. А. П Спосіб подрібнення матеріалів, за яким здрібнення матеріалу здійснюють відбійними пластина 59
10465 Спосіб подрібнення сипких матеріалів Янович В.П., Купчук І.М. Полєвода Ю. А. П Спосіб подрібнення сипких матеріалів, який включає здрібнення матеріалу у робочій камері р 92
10464 Спосіб виробництва кісткового борошна Янович В.П., Полєвода Ю.А., Купчук І.М. П Спосіб виробництва кісткового борошна, який включає обробку матеріалу в корпусі, що з`єд 74
10463 Рідинний пневмодиспергатор Янович В.П., Полєвода Ю.А., Купчук І.М. П Рідинний пневмодиспергатор, що містить завантажувальну та розвантажувальну горловини, приві 66
10462 Drying of Antioxidant Composite Materialsbased on Table Beet Z. Petrova, Y.Snezhkin. V. Pazyuk, K. Samoilenko С Drying process of plant material refers to the complex energy-intensive processes. Solution of this 188
10459 Удосконалення процесів та обладнання для сушіння насіннєвого зерна Пазюк В.М. Тд Представлені результати досліджень сушіння насіннєвого зерна теплонасосним способом 74
10458 Розробка енергозберігаючих технологій виробництва функціональних порошків Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М. Тд Представлені наукові розробки та технологію виробництва із створення функціональних продуктів на осн 211
10438 Кількісні дослідження відповідального управління агропродовольчими ланцюгами постачання: світовий досвід Вострякова В.І. С . Пильна увага споживачів до якості продуктів харчування і необхідність зниження рівня нераціонально 179
10437 Principles of Teaching Foreign Language Vocabulary to University Students . Nataliia I., Nataliia H. С One of the most challenging problems university students encounter when learning foreign languages i 78
10436 Definitions driving force electro-osmotic drying viscons-elastic raw materials in cylindrical containers Oleg Tsurkan, Igor Zozuliak, Igor Lipoviy С The phenomenon of electro osmosis becomes widespread in recent years in the processing and food ind 59
10435 Вібровідцентрова електроосмотична сушарка для зневоложення високо вологої сировини О.В. Зозуляк, І.А. Зозуляк, Р.В. Чубик С В статті розглядається загальний вигляд та конструкторське рішення вібровідцентрової електроосмотич 179
10434 Моделювання процесу вібраційного сушіння соняшнику при використанні теорії подібності В. М. Бандура, І.А. Зозуляк , О.В.Зозуляк С У статті були використані основні положення теорії подібності для тепломасообмінних процесів, динамі 72
10412 Поживність та продуктивна дія зеленої маси та силосу з сумішки озимого жита з тифоном Курнаєв О.М., Сироватко К.М., Кулик С.М., Сеник І.І. С наведено результати досліджень якості, енергетичної цінності і продуктивної дії зеленої маси та сило 212
10390 Професійна підготовка фахівців в аграрних вузах як фактор забезпечення розвитку АПК України Джеджула О.М., Гуць В.В., Кошельник В.А. Тд У тезах розглядаються вимоги до професійної підготовки фахівців у ВНЗ аграрного профілю у світлі соц 46
10389 Комунікативна компетентність менеджера як умова ефективного управління аграрним виробництвом Джеджула О.М., Хомяковський Ю.Л. Тд У тезах розглядається вплив комунікативної компетентності на ефективність управління аграрним підпри 65
10386 Мотивація як детермінанта навчальної діяльності студентів вищих закладів освіти Клибанівська Т.М. С У статті проаналізовано поняття мотивації, їїхарактеристики та альтернативні підходи науковців до по 90
10385 Методика порівняння деяких енергетичних характеристик в симетричних задачах Дубчак В.М.,Новицька Л.І. С Приводяться математичні моделі деяких техніко-енергетичних задач на базі відомих фізичних законів,до 203
10384 Метод контролю вологості капілярно-пористих і сипких матеріалів Куцевол М. О. Тд Розглянутий метод дозволяє отримати аналітичний вираз залежності вологості із діелектричними парамет 47
10383 Інтеграція професійної підготовки майбутніх економістів аграрних внз Левчук К.І., Левчук О.В. Тд Інтегративний підхід в професійній освіті 68
10381 Віброакустична діагностика лопатевих насосів Полєвода Ю. А. С У статті пропонується розглянути джерела гідродинамічних вібрацій лопатевих насосів та існуючі гід 86
10378 Морфометрична оцінка судака вирощеного в антонівському водосховищі Іщенко М.О., Гіденко В.М. , Асафат І.В., Марценюк Н.О., Марценюк В.П., С В роботі досліджується динаміка вагових співвідношень органів та частин тіла, а також вихід їстівних 74
10376 Розвиток освіти на українських землях Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Богатчук С.С. Тд У 1802 році були створені державні заклади - міністерства, в тому числі й міністерство народної осв 84
10315 Якість силосу з однорічної злаково-бобово-хрестоцвітної сумішки за використання біоконсерванту. Сироватко К.М. Тд 73
10314 Інтеграція професійної підготовки майбутніх економістів аграрних внз К.І.Левчук,О.В.Левчук Тд В статті здійснено аналіз професійного становлення майбутнього фахівця в динамічному цілісному проце 55
10275 Правовий статус Товариства Червоного Хреста УСРР в системі органів охорони здоров’я. Мельничук М. О. Тд Тези висвітлюють становлення та правовий статус Товариства Червоного Хреста УСРР в системі органів о 64
10273 Правові основи становлення санітарної справи в УСРР у період НЕПу Мельничук М.О. Тд В тезах проаналізовано процес створення санітарної справи в УСРР, як окремої структурної організації 79
10272 F-імпульси як індикатори спрямованості наслідків процесів функціонування складних систем в авторському see-аналізі дієвості процесів на основі складових результативності Бурєннікова (Поліщук) Н. В., Ярмоленко В. О. Тд В доповіді на основі авторських моделей та відповідних показників складових частин результативності 362
10271 Структура та повноваження Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР у період непу. Мельничук М. О. С У статті проаналізовано структуру та повноваження Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР у пері 202
10270 Правовое регулирование охраны материнства и детства в УССР в период НЕПа Мельничук М. О. С Статья посвящена становлению и развитию системы охраны материнства и детства в советской Украине в п 220
10269 Моделювання процесу згорання в тракторних і комбайнових дизелях, працюючих на різних видах палива за допомогою уточненої моделі І. І. Вібе шляхом апроксимації експериментальних даних Семенов В.Г., Комаха В.П., Рябошапка В.Б. С На основі експоненціальної моделі горіння І. І. Вібе, розроблено методику моделювання та обробки рез 53
10268 Правовий статус медперсоналу в УСРР у 20-ті рр. ХХ ст. Мельничук М. О. Тд Тези присвячені правовому статусу медичних працівників в 1920-ті рр. ХХ ст. в УСРР. 79
10266 Керований віброзбуджувач для вібраційних технологічних машин з тороїдальним робочим контейнером Ярошенко Л. В., Чубик Р. В. П Описана конструкція керованого віброзбуджувача для вібраційних технологічних машин з тороїдальним ро 122
10264 Метод контролю об’ємного вмісту вологи в зерні Куцевол М. О. Тд Наведено обґрунтування доцільності впровадження нового методу контролю вологості зернових матеріалів 53
10263 Основні тенденції формування кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємст Вінницької області Чорнопищук Т.І., Мельник В.С. С Розглянуто основні тенденції формування кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінни 134
10262 Кооперативний рух як фактор стабільного розвитку аграрного сектору економіки Чорнопищук Т.І. С Досліджено історичний аспект розвитку кооперативного руху та оцінено процеси формування кооперативни 99
10261 Демографічні чинники формування ринку праці Чорнопищук Т.І., Шаповалюк Т.А. С Обґрунтовуються основні тенденції формування ринку праці в Україні. Характеризуються демографічні чи 85
10260 Необхідність розвитку довгострокової оренди земель сільськогосподарського призначення в Україні Чорнопищук Т.І., Скоропад В.В. С Обґрунтовується об’єктивна необхідність розвитку довгострокової оренди земель сільськогосподарського 67
10259 Ефективність використання земельних ресурсів у сільському господарстві України Чорнопищук Т.І., Коняга Р.М. Знп Обґрунтовані основні тенденції ефективності використання земельних ресурсів у сільському господарств 82
10258 Методичні підходи до оцінки розвитку продовольчого ринку України та його місткості Дармограй О.В. С Узагальнення існуючих підходів до вивчення місткості ринку продовольства України 74
10257 Теоретичні аспекти державного регулювання продовольчого ринку в Україні Чорнопищук Т.І., Лужинська О.С. С У статті розкрито основні аспекти функціювання продовольчого ринку в Україні. Охарактеризовано євро 63
10256 Use of information and communication technologies managers in the agricultural sector during their professional training in the conditions of societies’ infromatization O.V. Klochko, O.V. Levchuk С This thesis is devoted to modern approaches to the use of information and communication technologies 56
10255 Керована вібраційна машина зі спіральною робочою камерою Ярошенко Л. В., Чубик Р. В. П Описана конструкція керованої вібраційної машини зі спіральною робочою камерою 813
10254 Керована вібраційна машина зі спіральною робочою камерою Ярошенко Л. В., Чубик Р. В. П Описана конструкція керованої вібраційної машини зі спіральною робочою камерою 157
10233 Напрямки стратегічного розвитку продовольчого ринку вінницької області Дармограй О.В. С Проблеми розвитку продовольчого ринку на стратегічну перспективу, пов`язані із надзвичайно важливими 231
10232 Вплив параметричних процесів на роботу гідравлічних приводів мобільних машин Іванов М.І., Переясловський О.М. , Шаргородський С.А. Тд Розглянуті питання впливу параметричних процесів на роботу гідравлічних приводів мобільних машин 86
10231 Застосування системного підходу до дослідження ефективності аграрного виробництва Джеджула О.М.,Кірієнко О.О, Бондарчук Є.В. Тд У тезах розглядаються можливості системного підходу до дослідження аграрного виробництва як підсисте 94
10230 Конвергенція розвитку систем аграрної освіти, науки та підприємництва як основа формування інтелектуального капіталу аграрних підприємств Корнійчук А.М., Гончарук Т.В., Коломієць Т.В. С Необхідним атрибутом динамічного розвитку й ефективного виробництва для підприємств аграрної сфери є 75
10201 Розвиток експортної діяльності апк в умовах зони вільної торгівлі з єс Салькова І.Ю., Олексієнко О.П. С Розглянуто основні зовнішньоекономічні аспекти зони вільної торгівлі з ЄС. Визначено автономні торг 242
10113 Аналітична оцінка ур ожанійності біоенерг етичних культур сільськогосп одарських підприємст в вінницької області Коваль Наталія Іванівна, Пророчук Ольга Леонідівна Тд Традиційні види палива отримують з нафти, газу і вугілля. Вважається, що ці природні ресурси є вичер 586
10112 Сучасний стан та проблеми розвитку кооперативного руху в Україні Ціхановська В. М. С У статті розглядаються проблеми розвитку кооперативного руху в умовах багатоукладності аграрної полі 65
10111 Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : Тези доповідей VІ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків Науковці, аспіранти та студенти ВНЗ України Знп У збірнику наведено тези доповідей студентів, аспірантів та вчених вищих навчальних закладів і науко 693
10110 Інтелектуальний капітал як особлива форма капіталу підприємства Корнійчук А. М. , Коломієць Т. В. Тд Дослідження присвячене проблемі визначення інтелектуального капіталу підприємства як особливої форми 98
10109 Ліквідність як елемент оцінки фінансового стану підприємства Подолянчук О.А. Тд розглянуто групи показників при оцінці ліквідності 88
10108 Оцінка ліквідності балансу Подолянчук О.А. Тд В науковій публікації окреслено необхідність удосконалення підходів до методики оцінки ліквідності б 85
10107 Оцінка впливу воєнних дій на процеси руйнування біосфери Бурлака Н.І. Коломієць Т. В., Кушнерчук О. Тд Сучасний світ складний, багатогранний та суперечливий. В той же час він об`єктивно стає все більш в 80
10106 Аналіз сучасного стану екологічної ситуації у Вінницькій області Бурлака Н.І. Коломієць Т. В., Панасюк Т. Тд ПРОВЕДЕНО АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 81
10077 Ефективність дії інсектицидів на прояв глободерозу картоплі при обробці посадкового матеріалу Вергелес П.М., Пінчук Н.В. С В останні роки підвищилась шкодочинність нематод, які спричиняють ряд хвороб картоплі, найбільш поши 68
10075 Сучасний стан ринку праці країн єс та перспективи для україни Дюк А.А., Доканін К.Л. Тд Регулювання ринку праці України в умовах інтеграції країни до Європейського Союзу потребує вивчення 329
10074 Екологічна безпека сучасних систем захисту рослин Окрушко С.Є. С Відображенно екологічну безпеку сучасних систем захисту рослин, тому що зростання екологічних проб 270
10073 Світовий ринок туристичних послуг: забезпечення конкурентосроможності Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. С У статті аналізуються фактори впливу на конкурентоспроможність туристичних послуг світового ринку; д 158
10072 Адаптивний розвиток молочного виробництва в Україні під впливом євроінтеграційних процесів Ціхановська В.М. С У статті розглянуто глобалізаційні процеси світової економіки, які впливають на темпи розвитку молоч 71
10071 "Зелений туризм" як фактор розвитку міжнародного ринку туристичних послуг Ціхановська В.М., Ковальчук С.Я. Тд Розвиток сільського зеленого туризму в Україні підтримується спеціальними програмами Міжнародного 85
10068 Вплив пробіотика на органолептичні показники свинини Трачук Є.Г. С Представлено результати дегустаційної оцінки свинини, отриманої від відгодівельного молодняку свиней 281
10047 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Тепличне господарство" для студентів агрономічного факультету з напряму підготовки 0901 "Сільське господарство і лісництво", спеціальність 8.09010301 "Садово-паркове господарство" Вдовенко С. А., Чернецький В.М. Мв Методичні вказівки до виконання курсової роботи 257
10045 Баштанництво. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами 4-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» за освітньо-кваліфікаційн Чернецький В.М., Чередниченко Л.І., Паламарчук І.І., Давимока О.В. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни " 3
10040 Стратегічне управління. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» Дармограй О.В. Нп Розглядаються проблеми визначення вологості капілярно-пористих сипких матеріалів через нестабільні д 13
10033 Use of information and communication technologies managers in the agricultural sector during their professional training in the conditions of societies’ infromatization O.V. Klochko, O.V. Levchuk Тд This thesis is devoted to modern approaches to the use of information and communication technologies 67
10030 Екологічне інспектування. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету спеціальності 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" за освітньо-кваліфікаційним рівнем Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. Мв Викладено основні методичні рекомендації для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни &qu 42
10029 АУДИТ Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Бралатан В.П., Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю Мв Методичні вказівки для практичних робіт містять перелік тем, завдання та навчальний матеріал з курсу 16
10027 методичні вказівки з підготовки дипломної роботи спеціаліста галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Мулик Т.О., Шевчук О.Д., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Здирко Н.Г. Мв Методичні вказівки призначені для підготовки дипломної роботи для студентів денної та заочної форми 4
10024 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка природокористування і охорони довкілля» для студентів заочної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підп Фостолович В.А. Мв Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка природокористування і охо 1
10022 Глобальна економіка. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять студентів з нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 0305 «Економіка підприємств» спеціальності 8.03050801 «Фінанси та кредит». Подолянчук О.А., Коляденко Д.Л., Мв Методичні вказівки для підготовки до практичних занять студентів містять основні теми, які вивчаютьс 38
10020 Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 "ТВІППТ" Сироватко К.М., Мазуренко М.О. Мв Наведено тематику та зміст лабораторних робіт, завдання та контрольні питання по темах дисципліни &q 24
10019 Різновиди мовних девыацый у студентів-аграріїв Тимкова В.А. Тд Зосереджено увагу на мовних девіаціях, що виникають у результаті порушення норм, суттєво гальмують п 49
10016 Формирование производительности бобов кормовых в зависимости от микробиологических препаратов в условиях Лесостепи правобережной Савченко В.О. С Установлено влияние микробных препаратов на снижение уровня поражения болезнями посевов бобов кормов 141
10015 Ефективність біопрепаратів у системі органічного вирощування бобів кормових на зерно Савченко В.О. Тд В умовах правобережного Лісостепу україни покращення фітосанітарного стану агрофітоценозу бобів корм 156
10014 Ефективність застосування мікробних препаратів для процесу азотфіксації Первачук М. В.,Врадій О. І. Тд У тезах велика увага приділяється питанню широкомасштабного застосування екологічно доцільних технол 77
10012 Вологомір зерна Куцевол Микола Олександрович Тд Запропоновано структуру вологоміра зерна пшениці та подібних сипких капілярно-пористих матеріалів із 84
10003 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового вирорбництва» Огороднічук Г.М., Балух Н.М. Мв Подані методичні вказівки складені за діючою програмою. При вивченні дисципліни студенти ознайомлюют 0
9970 Інформаційні технології в моделюванні управлінської діяльністі підприємства В. О. Денисюк, М. Павлюк Тд Досліджується питання застосування інформаційних технологій в управлінні діяльністю підприємства як 99
9969 Моделювання інноваційного розвитку підприємства з урахуванням ризику В. О. Денисюк, І. І. Сорочинська Тд Дослідження питання про необхідність прийняття моделі, здатної забезпечити стабільний інноваційний р 61
9968 Перспектива використання синергетичних методів у моделюванні економіки В.О. Денисюк, О. Ю. Петровський Тд Досліджується питання використання синергетичного підходу при моделюванні економічних систем 107
9967 Система управління ризиками в іт-компанії В. О. Денисюк, О. С. Бороняк Тд Досліджується питання недостатності інформації про джерела, характеристики та наслідки можливих ризи 95
9966 Використання економетричних методів для аналізу економіки україни В. О. Денисюк, к.т.н., М. В. Вербовецька Тд Досліджується питання використання економетричних моделей в економіці для знаходження найбільш імові 95
9965 Роль економіко-математичного моделювання при дослідженні економіко-виробничих систем В. О. Денисюк, А. С. Дерунець Тд Розглянуто питання застосування методів економіко-математичного моделювання як одного із найперспект 86
9964 Моделювання інноваційного розвитку економіко-виробничих систем В.О.Денисюк, Д.М.Собко, М.Ю.Курдибанський, Тд Розглядається задача ефективного вирішення завдань бізнес-проектування 131
9954 Облікова політика підприємств . Методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів економічного факультету г а- лузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання. Коваль Л.В. Мв Методичні вказівки по проведенню практичних занять містять перелік тем, завдань і питання для 11
9937 Розроблення алгоритму визначення вмісту зв’язаної вологи в зерні Куцевол М. О. Тд Розглядається метод знаходження зв`язаної вологості в зернових культурах та алгоритм, що базується н 65
9936 Розроблення алгоритму контролю повної вологості зерна Куцевол М. О. Тд Згідно до отриманого робочого виразу був запропонований алгоритм для автоматизованих систем контролю 61
9934 Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві Материнська О.А., Базюк С.А. С У статті проведено аналіз та визначено вплив факторів на ефективність використання основних засобів 188
9933 Удосконалення механізму регулятивного та інфраструктурного забезпечення виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами Материнська О. А. С В статті розглянуто основні складові механізму регулятивного та інфраструктурного забезпечення вироб 60
9920 Організація самостійної роботи студентів у процесі кредитно-трансферної системи вивчення іноземної мови Матієнко О.С., Гальчак Н.П. С У статті розглядається теоретичне обґрунтування організації самостійної роботи студентів як однієї з 91
9919 Загальнопедагогічні принципи виховання та шляхи їх реалізації при формуванні толерантності у підлітків Матієнко О.С. С В статті розглянуто смислове навантаження поняття “толерантність”; розкрито зміст та характеристика 249
9918 Аналіз законодавчої бази щодо державного регулювання аграрного ринку Яхно Катерина Георгіївна С Анотація: Мета дослідження: проаналізувати стан державного регулювання в аграрному секторі. Визначи 177
9916 Методичні вказівки з Теології Методичні вказівки та п лани семінарських занять н авчальної дисципліни для підготовки студентів О КР „бакалавр” за спеціальностями: агрономія – 6090101; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – Левчук К.І., Мазило І. В., Муханов В. М. Мв “Теологія”, як предмет ознайомлюєстудентів з богословським і релігійно-філософським надбанням 10
9915 Культурологія: програма з навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за спеціальністю «правознавство». Слотюк П.В. Нп Метою вивчення культурології є формування у студентів цілісної картини процесу еволюції іс 2
9914 Історія України та етнокультурологія. Бойко Ю.М. Нп Для студентів ВНАУ, для покращення умов аудиторної та самостійної роботи із засвоєння важливих момен 1
9913 Вплив основного обробітку ґрунту на осінній розвиток рослин озимого ріпаку Мацера О. О. Тд Вивчено вплив глибини основного обробітку ґрунту та системи удобрення на осінній розвиток рослин ози 71
9912 Новітні тенденції педагогічного супроводу у викладанні іноземних мов Осаульчик О.Б. Тд Розглянуто новітні тенденції педагогічного супроводу в умовах сучасності стосовно викладання іноземн 121
9911 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з технології молока і молочних продуктів для магістрів за напрямом підготовки 8.09010201 , спеціальності – «Харчові технології та інженерія» Власенко В.В., Семко Т.В., Новаленко Н.О. Мв Нині молочна промисловість є однією з найважливіших серед переробних галузей, на озброєнні якої знах 3
9910 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Контроль якості та безпека продуктів галузі» для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Власенко В.В., Семко Т.В. Мв Для забезпечення конкурентоспроможності продукція повинна відповідати вимогам замовника або запитам 1
9909 Виховання "відповідального громадянина" в процесі оволодіння іншомовною мовленнєвою компетенцією Осаульчик О.Б. С У статті розглядаються перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні в умовах євроінтег 233
9908 Формування внутрішньої мотивації студентів у процесі вивчення фахово-орієнтованої іноземної мови Осаульчик О.Б. С У статті розглядаються можливі шляхи якісного оновлення викладання іноземних мов у вищій школі в кон 192
9907 Інноваційні можливості особистісного типу спілкування у вивченні іноземних мов Осаульчик О.Б. С У статті розглядаються інноваційні можливості особистісного типу спілкування як передумови ефективно 77
9906 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів» для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Коляновська Л.М. Мв Пропонований лабораторний практикум призначений для вивчення та практичного освоєння загальних 5
9905 Helianthus annuus and downy mildew Manzhos E.O., Datskov R. A., Korovetska S. G. Тд the common sunflower, is an annual species of sunflower grown as a crop for its edible oil and edibl 193
9904 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів» для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Коляновська Л.М. Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство харчових п 3
9902 Науково - дослідна робота студентів . Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів для сту дентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія» Власенко В.В., Новгородська Н.В., Коляновська Л.М. Мв 17
9901 Інноваційні можливості особистісного типу спілкування у вивченні іноземних мов Осаульчик О.Б. С В умовах розширення міжнародних кордонів та прагнення України стати часткою Європи активно ведеться 55
9900 Формування внутрішньої мотивації студентів у процесі вивчення фахово-орієнтованої іноземної мови Осаульчик О.Б. С У статті розглядаються можливі шляхи якісного оновлення викладання іноземних мов у вищій школі в кон 177
9899 Іноземні мови у контексті формування професійної мобільності майбутнього фахівця Осаульчик О.Б. Тд На сьогодні вимоги до майбутнього фахівця поступово змінюються. Роботодавці стають все більш зацікав 104
9898 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів" для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050701 "Харчові технології та інженерія" Коляновська Л.М. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та програми з навчальної д 3
9897 Viral Deseases of Plants Manzhos E.O., Brun U. V., Kochkina A. O Тд Viruses are intracellular, pathogenic particles that infect other living organisms. Human diseases c 215
9896 Облік розрахунків за податком на додану вартість Іщенко Яна, Загородня Аліна С Висвітлено сучасні проблеми обліку розрахунків за податком на додану вартість та пропонуються шляхи 179
9895 Формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галузі Манжос Е.О., Матієнко О.С. С У статті досліджено особливості формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галуз 109
9894 Стан ринків аграрної продукції України за період 1990-2014 рр. Яхно К.Г. С Статтю присвячено проблемі стану ринків аграрної продукції України за період 1990–2014 рр. Охарактер 94
9893 Економіко-математичне моделювання попиту підприємства на робочу силу Яхно К.Г. Тд Підвищення ефективності використання основних засобів мае велике значення. Підприємства, що мають о 121
9892 Аналіз рентабельності продукції та дефіцитності ресурсів на основі економіко-математичного моделювання Волонтир Л.О., Рожицька А.Є. С в статті висвітлено доцільність оптимізації структури посівних площ Проведено аналіз стійкості екон 47
9891 Теології. П р о г р а м а Навчальної дисципліни для підготовки студентів ОК Р „бакалавр” за спец іальностями: агрономія – 6090101 ; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 6090102; екологія та охорона навколишнього середовищ Левчук К.І., Мазило І. В., Муханов В. М., Сьомченков А.Д. Нп 6
9890 Напрями розвитку інформаційного забезпечення ринку аграрної продукції Яхно К.Г., Коляденко С.В. Тд В роботі розглядається потреба реформування інформаційного забезпечення аграрного сектору і ринку а 151
9889 Економічна ефективність аграрного виробництва та його інформаційне забезпечення Коляденко С.В. Тд В тезах розглядаються питання впровадження інформаційної системи управління ресурсами підприємства я 116
9888 Стратегічні напрями розвитку мясного скотарства Іванова В.С., Коляденко С.В. Тд В роботі розглядається стратегія розвитку м’ясного скотарства. Визначено пріоритетні напрями органі 110
9887 Екологічна складова агрологістики як інструмент сталого розвитку Вострякова В.І., Коляденко С.В. Тд З швидким розвитком сільськогосподарських підприємств, масштаб агропродовольчих ланцюгів постачання 100
9886 Творча конструкторська діяльність сучасних інженерів-аграріїв Миколюк О.П. С В статті розглядаються поняття конструкторської діяльності, конструювання як творчого процесу, твор 102
9885 Симбіотична фіксація азоту та роль мікроорганізмів у ґрунтоутворенні Первачук М. В.,Врадій О. І. С Показано роль симбіотичного азоту, проблеми та основні шляхи його надходження. Оцінюється важливість 97
9884 Сучасні системи захисту поверхневих вод Мущинська В.І., Первачук М.В. Тд У тезі розглядаються актуальні проблеми сучасного екологічного стану поверхневих вод України та водо 696
9883 Іллюстрований словник-довідник з дисциплін “Геодезія”, “Геодезія та землевпорядкування” для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» та 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство Цицюра Я.Г. С У словнику-довіднику представлено у текстовому та ілюстраційному варіантах значення основних термін 19
9882 Підвищення ефективності віброабразивної обробки внутрішніх поверхонь труб Сироветник В.В. Дрп Розробка спеціального обладнання для віброабразивної обробки внутрішніх поверхонь труб.Робота присвя 2
9881 Підвищення функціональних можливостей верстатів з паралельною кінематикою для обробки деталей машин сільськогосподарського призначення Мельник В.В. Дрп Розвиток машинобудівної індустрії вимагає вдосконалення засобів і методів обробки, а також контролю 4
9880 Масло рапсовое в комбикормах для бычков на откорме В.Ф. Радчиков, Т.Л. Сапсалёва, Т.Л. Голубенко, Р.Д. Шорец, Н.В. Пилюк, В.А. Голубицкий С Изложены результаты анализа влияния скармливания комбикормов КР-3 с включением масла рапсового типа 263
9879 Масло рапсовое в кормлении бычков В.Ф. Радчиков, Т.Л. Сапсалёва, Т.Л. Голубенко С Рационально использовать корма в рационах молодняка крупного рогатого скота возможно путем замены бо 204
9878 Принципи навчання лексиці на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах Гаврилюк Н.М. С Описано методи і прийоми навчання лексиці на заняттях з іноземної мови 254
9877 Функції управлінського обліку та управлінськького аналізу Бурко К.В. Тд Розглядаються функції управлінського обліку та управлінськького аналізу 117
9876 Впровадження експертних систем в управлінні діяльністю підприємства Бурденюк І.І., Волонти р Л.О. С Наведено характеристику відомих експертних систем в економічній галузі на світовому ринку. Розглянут 73
9875 Взаємозв’язок функцій обліку та його завдань в контексті потеб управління Іщенко Я.П. Тд Розглядаються функції бухгалтерського обліку, завдання бухгалтерського обліку відповідно до потреб т 114
9874 Conceptual approaches of corporate accounting business structures in agricultural sector Ishchenko Yana С визначено концептуальних підходів до організації обліку в корпоративних підприємницьких структур 71
9873 Оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства та управління ним Материнська О.А., Романець А. В. С У статті наведені загальні відомості щодо поняття фінансово-економічного потенціалу підприємства, а 336
9872 Оцінка цінової політики сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах ринку Материнська О.А., Потапова І. В. С статті розглянуто теоретичні аспекти формування та регулювання цін у ринкових умовах господарювання 208
9871 Актуальні проблеми теорії та практики аналізу господарської діяльності та шляхи їх вирішення Материнська О.А., Мазур Ю.В С Питання теорії та практики аналізу діяльності підприємств в сучасних умовах дуже важливе, тому що р 201
9870 Аналіз можливостей розвитку та впровадження нетрадиційних банківських послуг в україні Материнська О.А., Грушелевич О.А С У статті розглянуто поняття, суть та проблеми нетрадиційних послуг банку, проведено аналіз особливо 232
9869 Актуальні завдання розробки верстатних комплексів із підвищеною надійністю Веселовська Н.Р. Тд Розглянуті актуальні завдання розробки верстатних комплексів із підвищеною надійністю 367
9867 Симбіоз Bradyrhizobium japonicum i Glycine hispida за дії абіотичних факторів Алєксєєв О.О. С Проведено аналіз літературних даних і базуючись на власних дослідженнях обгрунтовано необхідність ви 44
9866 Фоточутливість композитних матеріалів на основі сегнетоелектричної рідкокристалічної матриці Шевчук О.Ф. Тд В роботі показано, що на основі змішування фулеренів та СЕРК можна створювати композитні фоточутливі 152
9865 Електрогідравлічна система керування гідроімпульсним приводом машин сільськогосподарського призначення Луцький Б.С. Дрп У магістерській кваліфікаційній роботі проводилась розробка гідроімпульсного привода з програмованим 1
9863 Довідник з використання хімічних препаратів в захисті рослин від бур'янів Вергелес, Окрушко, Пінчук, Буткалюк, Голюк С Містить характеристики сучасних оприскувачів та гербіцидів 856
9862 Вплив бактеріального штаму bradyrhyzobium japonicum м8 та 634б на підвищення продуктивності та якості урожаю на прикладі вірусостійкого сорту сої горлиця Алєксєєв О.О., Патика В.П. Тд Виявлено, що процес фіксації азоту у вірусостійкому сорті сої «Горлиця» за допомогою інокулянтів М8 70
9861 Темарій голоду в епіці 80-90-х рр.: аспекти мовостилю Анатолія Дімарова Тимощук Н.М. С Колективізація та штучний голодомор поч. 30-х ХХ ст., як найбiльш страшне явище радянської епохи Укр 203
9860 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 3 Знп У збірнику наведені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології 816
9859 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 2 Знп У збірнику наведені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: 908
9857 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 1 Знп У збірнику наведені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: 806
9854 Біоенергетична оцінка вирощування помідора розсадним способом у відкритому грунті в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Литвинюк Г.В. Дрп Вирощування помідора в умовах відритого грунту розсадним способом за використання біопрепарату. 9
9853 Господарсько-екологічне оцінювання високоенергетичних гібридів кукурудзи придатних для виробництва альтернативних видів палива в умовах ДП ДГ "Корделівське" с. Корделівка Калинівського району Захарчук Вадим Васильович Дрп В роботі висвітлено вплив гібридів та умов вирощування на вміст у зерні крохмалю та показані особлив 4
9852 Управління ефективністю проведення зовнішньоекономічних операцій ТОВ "Аграна Фрут Україна" Козак К.В. Дрп 3
9851 Удосконалення реалізації експортної політики підприємства ТОВ "Аграна Фрут Україна" Семеніхіна А.О. Дрп 2
9850 Вплив пребіотичного препарату на перетравність ранньовідлученого молодняку свиней Мельник М.О. Дрп 2
9849 Ефективність використання кукурудзяного борошна у годівлі бджіл Разанов О. С. Дрп Метою досліджень було вивчити вплив підгодівлі бджіл кукурудзяним борошном у складі кормових сумішок 2
9848 Нформаційні системи та технології методичні вказівки до виконання курсової роботи для підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0306 « менеджмент організацій і адміністрування », напряму підготовки 030601 - « менеджмент Підгурський О.І. Мв В процесі вивчення дисципліни "Інформаційні системи та технології" кожен студент виконує к 0
9847 Методи здешевлення раціонів товарного молодняку лисів різних кольорових типів: Методичні рекомендації / Т.В. Шевчук, Я.І. Кирилів, М.Г. Повозніков, О.М. Бакун. – Вінниця: ВНАУ, 2015 - 37 с. Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. , Повозніков М.Г., Бакун О.М. Мв Методичні рекомендації містять практичні поради щодо здешевлення раціонів товарного молодняку лисів 1
9846 Програма навчальної дисципліни Історія України та етнокультурологія Бойко Ю.М. Нп Напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища», 6.060103 «Лісове і садово- 1
9845 нвестиційний менеджмент : Програм а навчальної дисципліни для підгот о вки фахівців за ОКР «спеціаліст » / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяль Герасименко Ю.В. Нп Метою дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціаль 2
9844 Інвестиційний менеджмент : Програм а навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ОКР «магістр» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діял Герасименко Ю.В. Нп Програма навчальної дисципліни 16
9843 методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» - факультету ТВіППТ Красняк О.П. Мв Методичні вказівки розроблені і опубліковані для використання студентами заочної форми навчання факу 4
9842 Корпоративне управління. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальностей: 8.18010018 «Адміністративний менеджмент», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльност Кафлевська С.Г. Нп Програма містить зміст навчальної дисципліни, тематику лекцій та практичних занять, самостійної робо 2
9841 Розвиток діалогічно-комунікативної взаємодії у професійно-ціннісному середовищі Лебедєва Н.А. С Становлення професійних та особистісних якостей майбутнього фахівця відбувається у навчально-виховно 74
9840 Вплив мікродобрив на формування продуктивності сої та її якісних показників в умовах дослідного поля ВНАУ Темченко Мирослава Олексіївна Дрп Проведені дослідження протягом 2014 - 2015 років показують, що формування продуктивності сої на сіри 2
9839 Використання F-імпульсів як індикаторів спрямованості наслідків процесів функціонування складних систем в авторському SEE-аналізі дієвості процесів на основі складових результативності Бурєннікова Н.В. С В статті на основі відповідного моделювання розглядається методика використання F-імпульсів як інди 48
9838 Формування бібліотеки моделей щодо використання альтернативних джерел енергії Чубко Роман Володимироч Дрп Магістерська робота присвячена дослідженню економічної ефективності виробництва біопалива та формува 1
9837 Магістерська робота Мельничук А.Б. Рузакова Ольга Володимирівна Дрп 11
9836 Управління інвестиційними процесами в апк вінницької області департаменту агропромислового розвитку вінницької ода Мазур А.Г., Олійник В.П. Дрп Об’єктом дослідження є механізм управління інвестиційними процесами на підприємствах АПК. Поглибленн 5
9835 Управління трудовими ресурсами підприємств апк тов «зернопродукт липівка» Мазур А.Г., Загородня Ю.В. Дрп Метою роботи було дослідження організації та мотивації праці на підприємстві та управління трудовими 2
9834 Моделювання управління діяльністю регіонального університетського центру Загородній А.Е. Дрп Магістерська робота присвячена дослідженню математичних моделей і методів управління діяльністю регі 1
9833 Проблема психологічного дослідження тривожності у студентів вищих закладів освіти Клибанівська Т.М. С Стаття є спробою аналізу психічного стану тривожності у студентів вищої школи. Досліджуються детермі 153
9832 Формування лексичної компетенції в процесі вивчення німецької мови як другої іноземної у немовних вузах Дакалюк Ольга Олександрівна С Формування лексичної компетенції в процесі вивчення німецької мови як другої іноземної після англійс 126
9831 Порівняльна характеристика дієвості оплати праці найманих працівників за видами економічної діяльності: міждержавний аспект Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. С В статті на основі відповідного моделювання розглядаються підходи до порівняльної характеристики ді 191
9830 Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні Марчук У., Гуменюк Н. Тд Розкрито основні етапи розвитку малого бізнесу в Україні 51
9829 Methods of networkplanning in the management of production potential of enterprise методи сіткового планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І., Юрчук Н.П. Тд Розглянуто деякі аспекти сіткового планування та управління виробнчим потенціалом підприємства. Визн 56
9828 Methods of networkplanning in the management of production potential of enterprise методи сіткового планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І., Юрчук Н.П. Тд Розглянуто деякі аспекти сіткового планування та управління виробнчим потенціалом підприємства. Визн 75
9827 Оцінка ефективності функціонування економічних систем з використанням математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки Рузакова О.В., Зелінська О.В. Тд Для оцінки ефективності функціонування системи необхідно визначити певні критерії. Крім того, специф 127
9826 Оцінка адаптивного потенціалу ряду с.-г. культур за літньої сівби в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В., Векленко Ю. А. С Проведено оцінку продуктивності 6 культур кормово-зернової групи за їх адаптивним потенціалом в умов 42
9825 Адаптивний потенціал окремих с.-г. культур в умовах зміни клімату Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. С Проведено оцінку адаптивного потенціалу ряду культур (сорго, пайза, суданка, соя, гірчиця біла, редь 52
9824 Індивідуальні особливості формування насіннєвої продуктивності рослин редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд Розглянуто особливості формування індивівдуальних морфопараметрів рослин редьки олійної залежно від 87
9823 Запилення редьки олійної комахами у правобережному Лісостепу України Цицюра Я. Г. Тд Проведено оцінку ентомологічного складу запилювачів редьки олійної 76
9822 Роль мінеральних добрпив в підвищенні антистресовості технологій вирощування редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд Представлені результати вивчення значення мінеральних добрив для підвищення адаптивних властивостей 45
9821 Ярусність агрорфітоценозу редьки олійної та її агротехнологічне значення Цицюра Я. Г. Тд Висвітлено особливості формування посіву редьки олійної з позиції різноякісності її ростових процесі 49
9820 Ярусність агрорфітоценозу редьки олійної та її агротехнологічне значення Цицюра Я. Г. Тд Висвітлено особливості формування посіву редьки олійної з позиції різноякісності її ростових процесі 55
9819 Способи оцінки ефективності локальних інформаційних систем Хрипко Т.Є. Тд Тези доповіді містять інформацію про існуючі методичні підходи до розробки й застосування адекватних 83
9818 Роль французьких запозичень у збагаченні словникового складу англійської мови. Гарник А.А. С У статті розглянуто основні періоди французьких запозичень та їх вплив на збагачення словникового ск 139
9817 Перспективи розвитку виробництва біопалива в світі і україні Скорук О.П. Боровський Б.Л. С В даній статті розглядається проблема використання та виробництва альтернативних керел енергії в св 76
9816 Розвиток ринку біопалива з використанням сільськогосподарських енергетичних культур Скорук О.П.Соловйова О.В., С В статті обґрунтовані напрями розвитку ринку біопалива з використанням сільськогосподарських енерге 86
9815 Альтернативні джерела енергії як інструмент забезпечення енергетичної безпеки україни Скорук О.П. Козак Л.А., С В даній статті розглядається проблема використання альтернативних джерел енергії в -зціональному го 83
9814 Глсподарсько - екологічне оцінювання гібридів соняшнику на збільшення виходу олії для переробки на біодизель в умовах дослідного поля ВНАУ Мєшкова О.О. Дрп Встановлення впливу строків та норм висівунасіння вирощування на продуктивність гібридів соняшнику 12
9813 Удосконалення технологічних прийомів вирощування гібридів кукурудзи придатних для отримання альтернативних джерел енергії Кухар Юлія Олександрівна Дрп Встановлення рівнів продуктивності гібридів кукурудзи залежно від варіантів удобрення 3
9812 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на енергетичну продуктивність біомаси гібридів соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Пороховник І.І. Дрп Вплив технологічних прийомів вирощування на енергетичну продуктивність біомаси гібридів соняшнику 3
9811 Технології обслуговування та ремонту електрообладнання і засобів автоматизації. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів 8.10010101 Рубаненко О.О., Матвівйчук В.А., Рубаненко О.Є. Нп в передмові наведена актуальність вивчення даної дисципліни; розподіл балів які отримує студент, пер 3
9810 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “аналіз технологічних систем” частина 2 “використання microsoft visio для побудови блок-схем технологічних процесів, креслень, організаційних діаграм, планів майстерень ” Гунько І.В., Кравець С.м. Мв Програма Visio –інструмент для побудови блок-схем технологічних процесів, структурних діаграм і діа 253
9809 ПРОГРАМА навчальної дисципліни Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки та зберігання с/г продукції Бандура В.М. Фіалковська Л.В. Берник І.М. Нп програма навчальної дисципліни тематика лекцій 5
9808 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни « Проектування підприємств пер еробної та харчової галузі » тематичний модуль І : « Технологічне проектування » для студентів факультету «Технологі я виробництва і переробки Бандура В.М. Фіалковська Л.В. Мв Викладено рекомендації щодо проведення лабораторних робіт з дисципліни 7
9807 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни « Проектування підприємств переробної та харчової галузі» тематичний модуль ІІ: «Санітарно - технічні розрахунки » для студентів факультету «Технологі я виробництва і пе Бандура В.М. Фіалковска Л.В. Мв надані методичні рекомендації 4
9806 2 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни « Проектування технологічних процесів та підприєм ств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції » тематичний модуль І : « Технологічне проектування » для студентів Бандура В.М. Фіалковська Л.В. Мв надані методичні вказівки для виконання лабораторних робіт 13
9805 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни " З а- гальні технології переробних і харчових виробництв " для студентів фахов о- го спрямування 6.050503 “Обладнання переробних і хар чових виробництв” н а- прямку підготовки 0505 “Машиноб Фіалковська Л.В., Берник І.М. Мв Надані методичні рекомендаціїї 0
9804 Прикладна зоологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” Шевчук Т.В. Нп Програма навчальної дисципліни розрахована для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 “Те 5
9803 Навчальний посібник "Francais des affaires" (Ділова французька мова) Гарник А.А., Матієнко О.С. Нп Даний навчальний посібник являє собою курс ділової французької мови та має на меті сформувати основи 1
9802 Програма з навчальної дисципліни Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності Пронько Л.М. Нп з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціал 7
9801 Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни адміністративний менеджмент для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікацій-ного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Онищук Ю.В. Мв Пропоновані методичні рекомендації висвітлюють зміст і методику виконання курсової роботи студентами 1
9800 Інженерна екологія. Методичні вказівки для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання з курсу «Інженерна екологія» (спеціальність 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») Видання - 2 Кравчук Г.І. Мв Розроблені Методичні вказівки для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання з курсу «Ін 25
9799 Інженерна екологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету Механізації денної форми навчання галузь знань: 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», напрям підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислово Кравчук Г.І., Петриченко Н.М. Мв Інженерна екологія — комплексна наукова дисципліна, що вивчає взаємодію промислового виробництва з н 8
9798 Загальна екологія та неоекологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Тітаренко О.М., Кравчук С.А. Мв Предметом вивчення першої частини навчальної дисципліни (загальної екології) є закономірності взаємо 32
9797 Екологічна експертиза. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 8.09010303 – Садово-паркове господарство/ Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Первачук М.В., Кравчук С.А. Мв Розроблено Методичні вказівки навчальної дисципліни «Екологічна експертиза» для підготовки магістрів 7
9796 Системний аналіз якості навколишнього середовища. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 8.0401061 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Вид.2 Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А. Мв Розроблено Методичні вказівки навчальної дисципліни «Системний аналіз якості навколишнього середовищ 6
9795 Природно-заповідна справа. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальність: 8.09010303 – «Садово-паркове господарство» Видання -2 Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А Мв Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об`єкти я 3
9794 Зооекологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” РазановС.Ф., Кравчук Г.І., Петриченко Н.М. Мв У ХХ ст. дуже активна господарська діяльність людини - вирубування лісів, будівництво гідростанцій, 1
9793 Заповідна справа. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання напрям підготовки: 6.090103 – «Лісове та садово-паркове господарство» Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А Мв Основними функціями природоохоронних територій є: підтримка чи розширення зони природного існування 3
9792 Природоохороне паркознавство. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальність: 8.09010303 – «Садово-паркове господарство» Видання -2 Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А Мв Упродовж останнього півстоліття у світі чітко окреслилася тенденція масш¬табного наростання чисельно 7
9791 Аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Фабіянська Вікторія Юхимівна Мв Методичні вказівки містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні пра 22
9790 DEUTSCH. Навчальний посібник «Німецька мова за професійним спрямуванням» для студентів напряму підготовки 6.030401 – „Правознавство” Лебедєва Н.А., Дакалюк О.О. Нп Посібник має за мету сформувати навички усного спілкування , забезпечити розвиток навичок читання, р 8
9789 Основи міжнародної еколого-економічної діяльності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0401 "Природничі науки" за напрямом підготовки Мудрак Г.В., Мущинська В.І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни "О 2
9788 Технологія м’яса і м’ясних продуктів / Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Спеціальність – 7. 09010201 «Технологія виробництва Новгородська Н. В. Нп На сучасному етапі в Україні переробна промисловість, стоїть на етапі інтенсивного розвитку, хоча в 0
9787 Технологія переробки м’яса.Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Спеціальність – 7. 09010201 «Технологія виробництва і переробки Новгородська Н. В. Нп Основною метою соціально-економічного розвитку кожної країни є забезпечення населення якісними про 0
9786 Кормовиробництво та луківництво методичні вказівки для виконання лабораторних робіт Підпалий І. Ф., Липовий В. Г., Циганський В. І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення лабораторни х робіт з навчальної дисцип 2
9785 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансова безпека» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030508 01«Фін Мараховська Т.М., Грищук Н.В. Мв Методичні вказівки для практичних занять розроблені з метою закріплення теоретичних знань і формуван 7
9784 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Сучасні технології овочівництва відкритого ґрунту” для студентів агрономічного факультету з напряму підготовки 0901«Сільське господарство і лісництво», спеціальність 8.09010104 «Плодоовоч Вдовенко С.А., Давимока О.В. Мв вирощування овочевих рослин у відкритому грунті в державних підприємствах і особливо у фермерських з 6
9783 Математичні методи і моделі ринкової економіки. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.0305 Коляденко С.В., Січко Т.В. Мв Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт є основним навчально-методичним докум 30
9782 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права ОКР "Спеціаліст" спеціальності 7.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" денної та заочної форм навчання Ціхановська В.М., Томчук О.В., Головня О.М. Мв Основною метою практики є поглиблена розробка одного з питань організаційно-управлінської, виробничо 5
9781 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права ОКР "Магістр" спеціальності 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" денної та заочної форм навчання Ціхановська В. М., Томчук О. В., Головня О. М. Мв Виробнича практика студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з 6
9780 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту та права спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної та заочної форм навчання Ціханговська В.М., Томчук О.В., Полеся В.М. Мв Наведено перелік рекомендованих для виконання курсової роботи тем. Викладено вимоги до написання кур 1
9779 Програма навчальної дисципліни з курсу «Міжнародні валютно-кредитні відносини» для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки: 6.030601 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», галузь знань 0306 «Менеджмент» Ціхановська В.М., Прилуцький А. М. Нп вивчення та систематизація матеріалу щодо функціонування світової валютної системи, регулювання валю 10
9778 П рограма з навчальної дисципліни «Митне оподаткування» складена дл я підготовк и бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.050106 «Облік і аудит» , Ціхановська В.М., Феняк Л.А. Нп В умовах складних завдань новоствореної державної фіскальної служби України питання адмініструван 0
9777 Програма навчальної дисципліни з курсу «Основи туризмознавства» для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки: 6.140103 «Туризм», галузь знань 1401«Сфера обслуговування» Ціхановська В.М., Хаєцька О.П. Нп Оволодіння теоретичними знаннями з формування міжнародної та національної туристської політики та от 5
9776 Програма навчальної дисципліни з курсу «Економічна теорія (основи економічної теорії, мікроекономіка та макроекономіка)» ОКР «Бакалавр з галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за напрямом 6.030601 «Менеджмент» та з галузі знань 1401 «Сфера обслу Хаєцька О.П., Феняк Л.А., Мазур С.А., Нп Економічна теорія є теоретичною та методологічною основою в процесі вивчення всіх економічних дисцип 86
9775 Програма навчальної дисципліни з курсу «Рекреалогія» для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки: 6.140103 «Туризм», галузь знань 1401«Сфера обслуговування» Ціхановська В.М., Хаєцька О.П. Нп Метою викладання дисципліни «Рекреалогія» є формування у майбутніх фахівців умінь аналізу суспільних 9
9774 Програма навчальної дисципліни «Управління в митній службі» для підготовки бакалаврів галузі знань 0401 «Природничі науки», 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», 0901 «Сільське господарство та лісництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування», Ціхановська В.М., Салькова І.Ю. Нп Програма вивчення навчальної дисципліни «Управління в митній службі» складена відповідно до о світнь 14
9773 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Магістр» спец Бурєннікова Н.В. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми розроблені з метою закріплення теор 5
9772 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Магістр» спеціальності 8.180 Бурєннікова Н.В. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення те 7
9771 Завдання з організації самостійної роботи студентів з курсу «Ділова іноземна (англійська) мова» зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр Волошина О.В., Довгань Л.І., Тимощук Н.М. Мв Завдання для самостійної роботи студентів містять граматично лексичні тести відповідно до чинної про 7
9770 Німецька мова за професійним спрямуванням: програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030401 – «Правознавство» галузі знань 0304 – «Право» Лебедєва Н.А., Дакалюк О.О. Нп Мета навчальної дисципліни «Німецька мова за професійним спрямуванням» - навчити студентів базовим н 1
9769 Управління інформаційним забезпеченням в зовнішньоекономічних проектах Павленко Сергій Сергійович Дрп Досліджена сучасна концепція ролі інформаційного забезпечення в економічних відносинах; досліджено р 1
9768 П рограма навчальної дисципліни «Са моменеджмент» для підготовки бакалаврів напряму 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» , Підвальна О.Г. Нп Дисципліна «Самоменеджмент» дає цілісне уявлення про сутність самоменеджмеиту, починаючи з йо 2
9767 Програма з курсу "Світова культура і мистецтво" для підготовки бакалаврів за спеціальністю туризм 6.140 103 Слотюк П.В. Нп Метою вивчення курсу «Світова культура і мистецтво» є необхідність формування комплексу професійно 2
9702 Теоретичні основи оцінки конкуренто-спроможності підприємств АПК Салькова І.Ю. С У статті розглянуто основні підходи оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Визначено, що бі 80
9701 Тенденції розвитку птахопродуктового підкомплексу АПК України Салькова І.Ю. С У статті розглянуто основні тенденції розвитку птахопродуктового підкомплексу АПК України. Дослідже 69
9700 Інвестиційна привабливість птахопродуктового підкомплексу АПК України Салькова І.Ю. Тд Охаректеризовано інвестиційну привабливість птахопродуктового підкомплексу АПК України 504
9699 Сутність внутрішнього аудиту та його значення для сільськогосподарських підприємств Михальчишина Л.Г. С У статті розкрито сутність внутрішнього аудиту як складової внутрішнього контролю. На основі проведе 97
9697 Статистичні методи і моделі прогнозування виробництва ріпаку на біодизель Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. Тд Побудовано моделі прогнозування урожайності ріпаку за статистичними даними Вінницької області. Найбі 91
9696 Проблеми та перспективи розвитку об’єктів соціальної сфери вінницької області Глазко Н.Д. Тд Виявлення основних проблем розвитку соціальної сфери дозволить визначити основні цілі, які допоможут 61
9695 Аналіз джерел фінансування соціальної сфери вінницької області Глазко Н.Д. Тд Проаналізовані джерела фінансування соціальної сфери. Надана деталіована характеристика даних джерел 71
9694 Враження омелою білою (Viscum album L.) енергетичних видів верби та тополі Каавун Е.М., Гнатюк О.М. Тд На даному етапі розвитку людського суспільства перед ним гостро постали ряд глобальних проблем, які 73
9693 ПРОГРАМА з навчальної дисципліни “ Ринкова трансформація економіки регіону ” для студентів денної форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» Заболотний Г.М., Прутська О.О., Колесник Т.В. Нп Навчальна програма містить загальні положення, теми лекцій, семінарських занять, питання для самос 5
9692 Менеджмент організацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Фіщук Н.Ю. Нп Перехід економіки України на ринкові відносини вимагає вивчення методів управління на рі 1
9691 Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації по виконанню практичних завдань студентів напряму підготовки 8.030509.01 «облік і аудит», галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» окр «магістр» Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., Глазко Н.Д., Томчук В.В. Мв Методичні рекомендації призначені для виконання практичних завдань в розрізі кожної теми, передбачен 0
9690 Облік і звітність в оподаткуванні. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 508 “фінанси та кредит” для денної форми навчання Подолянчук О.А., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Нп Дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» є вибірковою дисципліною В програмі курсу викладено т 0
9689 Облік і звітність в оподаткуванні. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “облік та аудит” для денної та заочної форми навчання Подолянчук О.А., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Нп Дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» є нормативною дисципліною. В програмі курсу викладено 31
9688 Особливості формування інформаційного забезпечення комп’ютерних систем бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств Юрчук Н.П. С Сучасні тенденції, новації перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забез 73
9687 Облік виробництва готової продукції Марчук У.О., Пацар О.Г. С У статті досліджено основи ведення обліку готової продукції, її документальне оформлення та витрати, 48
9686 Впровадження нових інформаційних технологій для інтернет-логістики в україні Бахарєва Я. В. Тд Тези доповіді містять матеріал про тенденції розвитку інформаційних технологій для інтернет-логістик 75
9685 Програма ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи" Шпикуляк О.Г. С Аграрна економічна наука розглядає інституції та механізми розвитку - регулювання ринку продовольств 88
9684 Моделювання бізнес-процесів діяльності підприємства засобами системного аналізу Січко Т.В., Поважук Д.О. С У статті розглянуто основні процеси моделювання засобами системного аналізу. Зосереджено увагу на ін 79
9683 Аналіз банківської діяльності. Програма навчальної дисципліни (типова) для студентів напряму підготовки 6.030509.01 «Облік і аудит», 6.030509«Контроль і ревізія» та 6.030509 «Контроль і ревізія в митних органах» галузі знань 0305 «Економіка та підприємни Подолянчук О.А., Материнська О.А. Нп Програма навчальної дисципліни (типова)з дисципліни «Аналіз банківської діяльності» дає студентам 2
9682 Актуальність риторики у формуванні гармонійно розвиненої особистості Тимкова В.А. С У статті з`ясовано особливості та відмінності ораторської майстерності як процесу вміння говорити пр 85
9681 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальностей 8.03060101 “Менеджмент організацій і адмінстрування” та 8.03060104 “Менеджмент ЗЕД” денної та заочної форми на Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв Програма вивчення дисципліни «Методологіяі організація наукових досліджень» складена відповідно 5
9680 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту та права напряму підготовки 6.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв Курсова робота є видом науково - дослідної роботи студентів в навчальному процесі. Мета написан 15
9679 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту 6.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування ” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв Курсова робота євидом науково-дослідної роботи студентів в навчальному процесі. Мета написанн 26
9678 Опорний конспект з дисципліни «Самоменеджмент» для підготовки бакалаврів напряму 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Підвальна О.Г. Окл Трохи пізніше Майк Вудкок і Дейв Френсіс розглянули особистіобмеження менеджерів у п 5
9677 Методи управління кредитним ризиком Бурденюк І.І., Січко Т.В. Тд Сучасна банківська практика сформувала різні системи запобіжних заходів щодо зменшення впливу кредит 79
9676 Математичне моделювання як інструмент економічної діагностикидіяльності малих підприємств Ушкаленко І.М. Тд Надзвичайно актуальними завданнями сьогодення як з теоретичної, так і з практичної точки зору є заст 147
9675 Проблеми визначення ефективності праці консультаційних служб (дорадництва) Коляденко С.В. Тд Основним завданням таких служб (центрів) є консультування, пошук і надання інформації, навчання, роз 87
9674 Філософсько-правові аспекти міжконфесійних відносин в сучасній Україні Калач Д.М. Тд Тези присвячено питанням формування філософсько-правових аспектів міжконфесійних відносин. Конституц 109
9673 Теоретичні аспекти економіко-математичного моделювання інноваційних процесів в управлінні розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. С У статті розглядаються питання управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва, запро 108
9672 Моделювання інвестиційних проектів організації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Ушкаленко І.М. С В статті розглянуто особливості івестування проектів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативі 129
9671 Використання нейропакету excel neural package для кластеризації джерельної бази для супроводу навчальної дисципліни Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. Тд На сьогоднішній день фахівцями з різних областей діяльності виявляється надзвичайно високий інтерес 198
9670 Моделювання методів розпізнавання рухомих об’єктів на основі еквівалентністного взаємного суміщення різницевих по кадрових зображень. Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. Тд Метою даної роботи є проведення ряду модельних експериментів в модельному середовищі Mathсad для вер 79
9669 Перспективи та напрямки сучасної вищої освіти Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Тд Споживачів ринку знань все менше влаштовує класична університетська схема освіти. Вони зацікавлені в 198
9668 АУДИТ Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509_ «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Гуцаленко Л.В., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. Мв Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення з дисципліни «Аудит» студентам галузі знань 60
9667 «Упрапвління персоналом» Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"ми Пронько Л.М., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Мв Навчально –методична розробка містить темилекцій, план проведення семінарських занять з курсу «Управ 0
9666 «Упрапвління персоналом» Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"ми Пронько Л.М., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Мв Навчально –методична розробка містить темилекцій, план проведення семінарських занять з курсу «Управ 0
9665 Керівник адміністративної служби. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 – «Адміністративний мен Березюк С.В. Мв У методичних рекомендаціях подаються вказівки до вивчення дисципліни, перелік тем, плани та зміст ау 2
9664 Керівник адміністративної служби. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 – «Адміністративний мене Березюк С.В. Мв У методичних рекомендаціях подаються вказівки до вивчення дисципліни, перелік тем, плани та зміст ау 2
9663 Економіка галузей АПК. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» для денної та заочної форми навчання факультету менеджменту та права Бурлака Н.І., Коломієць Т.В., Глазко Н.Д. Нп Програма призначена для вивчення струтктури курси, розподілу балів, ознайомлюються з темами лекційни 6
9662 Ефективність використання ферментно-пробіотичної добавки у годівлі сільськогосподарської птиці Балух Н.М., Чудак Р.А., Огороднічук Г.М. М 12
9661 Методичні вказівки для практичних і семінарських занять з дисципліни " Економіка підприємств галузі" для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Дюк А.А., Бурлака Н.І., Коломієць Т.В. Мв Концепція методичних вказівок, їх основна мета й завдання, обгрунтувати головну функцію навча 4
9660 Економіка лісового та садово-паркового господарства. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» денної форми навчання Дюк А. А., Коломієць Т. В Нп Концепція програми, її основна мета й завдання, всеповно враховують головну функцію навчального пред 17
9659 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050801 «Фіна Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення те 72
9657 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності «Фінанси Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв Курсова робота являє собою самостійне дослідження студента, яке виконується на фактичних матеріалах 15
9656 Фінансовий менеджмент. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Нп Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення те 39
9655 Інтернет-технології в бізнесі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР “ Рузакова О.В. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисцип 8
9654 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності митних органів. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних занять Коляденко С.В., Рузакова О.В. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисцип 8
9653 Програма навчальної дисципліни "Управління фінансовими ризиками" Вдовенко Л.О. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для вивчення курсу «Управління фінансовими ризиками», зок 3
9652 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для виконання курсових робіт студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. Мв Методичні вказівки покликані ознайомити студентів з тематикою курсових робіт, з вимогами щодо їх змі 5
9651 Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" зі спеціальності 8.03050801 "фінанси і кредит" галузі знань 0308 "економіка та підприє Прутська О.О., Шпикуляк О.Г., Мараховська Т.М., Руда О.Л. Мв В методичних вказівках визначаються всі стадії процесу підготовки та захисту дипломної роботи магіс 3
9650 Економічні основи ресурсозбереження. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузь знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальність 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» для денної та заочної форми навчання Бурлака Н.І, Колесов О.С., Коломієць Т.В. Нп Дисципліна «Економічні основи ресурсозбереження» є вибірковою дисципліною В програмі курсу в 1
9649 АУДИТ. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр» Бралатан В.П., Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю. Мв Методичні вказівки містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні пра 9
9648 Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Ринок фінансових послуг" Прутська О.О., Островська О.В Мв Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної форми розроблені 10
9647 Програма з навчальної дисципліни “Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності” для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і під Шпикуляк О.Г., Задорожна Л.М. Нп В умовах функціонування конкуренції аграрний ринок потребує фахівців, які змогли б знаходити оптимал 16
9646 “Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності” Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економік Прутська О.О., Шпикуляк О.Г., Задорожна Л.М. Мв Методичні рекомендації до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріпленн 35
9645 Програма навчальної дисципліни “Інноваційний розвиток підприємства”для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.03050801 «Фінанси і Шпикуляк О.Г., Задорожна Л.М. Нп Формування висококваліфікованого спеціаліста потребує самостійності у проведені аналізу, досліджень, 27
9644 “Інноваційний розвиток підприємства” Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.03050801 « Прутська О.О., Шпикуляк О.Г., Задорожна Л.М. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення те 33
9643 Методичні вказівки і завдання для практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу для студентів денної форми навчання економічного факультету з дисципліни Управління фінансовими ризиками Вдовенко Л.О. Мв Викладений матеріал методичних вказівок призначений для студентів денної форми навчання економічног 2
9642 Фінансовий менедмент у малому бізнесі. Методичні вказівки і завдання для практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу для студентів денної форми навчання економічного факультету з дисципліни Фінансовий менеджмент у малому бізнесі Вдовенко Л.О. Мв Викладений матеріал методичних вказівок та завдання для практичних занять та виконання самостійної 5
9641 Програма навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент у малому бізнесі" Вдовенко Л.О. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для вивчення курсу «Фінансовий менеджмент у малому бізнес 9
9640 Комп'ютерний аудит. методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» спеціальності 8.030509 «облік і аудит» денної форми навчання Здирко Н.Г. Мв Методичні рекомендації створені з метою раціональної організації та методики проведення лабораторних 8
9639 АУДИТ Методичні вказівки для проведення практичних занять студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509_ «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Гуцаленко Л.В., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. Мв Методичні вказівки призначені для проведення практичних занять з дисципліни «Аудит» студентам галузі 79
9638 Методині вказівки для самостіійної роботи студентів з філософії Олійник Н. А., Калач Д.М. Мв Сучасному суспільству необхідні фахівці, здатні оперативно приймати нестандартні рішення, дія 1
9637 Робочий зошит з філософії Олійник Н. А., Калач Д.М. Рз Філософія: робочий зошит (для самостійної роботи студентів першого курсу) 11
9636 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Податковий менеджмент" Мараховська Т.М., Балтремус О.М., к.е.н., Руда О.Л. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання економічного факультету 1
9635 Програма нормативної навчальної дисципліни "Податковий менеджмент" Мараховська Т.М., Руда О.Л., Балтремус О.М. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни розроблена з метою закріплення теоретичних знань студенті 3
9634 Методичні вказівки з підготовки та написання курсових робіт з дисципліни "Податковий менеджмент" Мараховська Т.М.,Балтремус О.М. Мв Методичні вказівки з підготовки та написання курсових робіт для студентів денної форми навчання екон 0
9633 Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» Бурдейна Л.І. Нп Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» створена з метою реалізації організації нав 28
9632 Програма дисципліни «Обчислювальна техніка і основи програмування» Бурдейна Л.І. Нп Програма навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка і основи програмування» створена з метою реалі 3
9631 Історичні передумови становлення та розвитку фінансової діяльності Коваль Н. І. С Для функціонування аграрних підприємств у сучасних умовах важливою є фінансова діяльність, як одна з 206
9630 Вдосконалення обліку дебіторської заборгованості Т.Ф. Плахтій, В.С. Колісніченко Тд Розкрито питання вдосконалення обліку дебіторської заборгованості 88
9629 Навчальна программа з дисципліни облік в фермерських господарствах вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “облік та аудит” (форма навчання: денна та Коваль Н. І. Нп Програма містить передмову, структуру змісту навчальної дисципліни, теоретичні заняття, ор 2
9628 Облік в фермерських господарствах Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “облік та аудит” ден Коваль Н. І., Подолянчук О. А. Мв Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Об 6
9627 Аналіз стану та ефективності використання основних засобів на сільськогосподарських підприємствах Коваль Н. І., Резнік І.Ю. Тд Зростання обсягів основних засобів, їх якісне вдосконалення та раціональне використання є головною у 699
9626 Значення та сутність фінансового аналізу на підприємствах в умовах сьогодення Коваль Н. І., Ковальчук Ю.І. Тд У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб`єкта є предметом уваги великого 216
9623 Дослідження стратегічного потенціалу підприємства із застосуванням якісних технік моделювання на базі методу аналізу ієрархій т. сааті Клочко О.В. Тд Вибір компромісного рішення з урахуванням різних критеріїв у процесі планування та прийнятті рішень 118
9622 Діелектрична спектроскопія, як метод ідентифікації smc* фази у рідкому кристалі Шевчук О.Ф. С Показано, що діелектрична спектроскопія сегнетолектричного рідкого кристалу (СЕРК) дозволяє встанов 210
9620 Ефективне управління інтелектуальним капіталом підприємств АПК як основа їх інноваційного розвитку Коломієць Тетяна Вікторівна Тд Досліджується проблема формування ефективного механізму управління інтелектуальним капіталом на рівн 78
9619 Якісний підхід в розвитку системи бухгалтерського обліку Плахтій Т.Ф. Тд Розкрито питання необхідності застосування якісного підходу в розвитку системи бухгалтерського облі 77
9618 Підвищення якості облікової інформації як основна ціль наукових досліджень в сфері обліку Плахтій Т.Ф. Тд Розкрито питання підвищення якості облікової інформації як основної цілі наукових досліджень в сфері 58
9617 Комунікаційний підхід до розуміння сутності якості облікової інформації Плахтій Т.Ф. Тд Розкрито сутність комунікаційного підходу до розуміння сутності якості облікової інформації 53
9616 Якісний підхід в бухгалтерському обліку Плахтій Т.Ф. С Обґрунтовано актуальність застосування якісного підходу з позиції користувачів облікової інформації. 208
9615 Порядок відображення в обліку розрахунків за обов’язковими утриманнями із доходів фізичних осі, Плахтій Т.Ф. С В статті розкрито порядок обов’язкових утримань із доходів фізичних осіб на період запровадження вій 61
9614 Особливості аудиторських процедур в комп’ютерному аудиті Юрчук Н.П. Тд 91
9613 Перспективи розвитку інформаційних технологій в банківській системі Юрчук Н.П. С В статті досліджено можливості сучасних банківських інформаційних систем та перспективи їх розвитку. 82
9610 Дінаміка адаптації студентів вищих навчальних закладів до навчання в університету від першого до випускних курсів Клибанівська Т.М. С У статті проаналізовано дінаміку перебігу процесу адаптації до навчального процесу студентів унівепс 239
9609 Методичні принципи психокорекційної роботи зі студентами Клибанівська Т.М. С У статті здійснено теоретичний аналіз прийомів і способів впливу, які застосовуються для проведення 171
9608 Нагромадження людського капіталу як основа розвитку малого та середнього підприємництва в аграрному секторі Коломієць Тетяна Вікторівна С На тлі сучасних світових економічних тенденцій можна побачити, що успішно функціонують ті підприємст 53
9607 Формування моделі конкурентоспроможності аграрного підприємства з врахуванням впливу на неї рівня інтелектуального капіталу Коломієць Тетяна Вікторівна С Розглянуто необхідність підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах ведення гос 136
9606 Облікова політика підприємства - обєкт чи джерело інформації аудиту Подолянчук О.А. С У статті розкрито правові та наукові підходи сутності облікової політики. Проведено аналіз наукових 173
9605 Особливості державної реєстрації громадських організацій та місцевих осередків Письменна О.П. С Особливості державноїреєстрації громадських організацій та місцевих осередків 53
9604 Порівняння практики застосування договору комерційної концесії та договору франчайзингу на міжнародному та національному рівнях Письменна О.П., С Порівняння практики застосування договору комерційної концесії та договору франчайзингу на міжнародн 60
9603 Правове регулювання конкурентоспроможності підприємств на міжнародному ринку Письменна О.П. Тд Правове регулювання конкурентоспроможності підприємств на міжнародному ринку 91
9602 Особливості деліктних зобов'язань у цивільному праві України Письменна О.П. Барчук О. Тд Особливості деліктних зобов`язань у цивільному праві України 110
9601 Проблеми правового закріплення поняття "Юридична адреса" Письменна О.П., Савчук Л.А. Тд Проблеми правового закріплення поняття "Юридична адреса" 47
9596 Креативність як фактор професійного та особистого зростання менеджера Клибанівська Т.М. Тд В статті проаналізовано теоретичні підходи до визначенгня креативності, розкрито її механізми та дет 103
9595 Участь Асоціації фермерів України у відродженні фермерського руху (перша пол. 90-х рр. ХХ ст.) Левчук К.І. Тд Аналізується участь громадських об`єднань, зокрема Асоціації фермерів України в реформуванні аграрно 67
9594 Суверенність як право вибору в межах існуючих обмежень і свобод, чи свобода в умовах існуючого права Слотюк П.В. Тд В статті розглядаються ідеї абсолютного суверенітету в контексті поглиблення демографічних процесів 68
9592 Договір ренти: історично-правовий аналіз Письменна О.П. Ванжула О. С історично-правовий аналіз договору ренти: 69
9590 Професійна направленність студента: психологічний аспект Клибанівська Т.М. Тд У статті розглянуто шляхи формування професійної направленості студента; психосоціальна характеристи 77
9589 Розвиток і дієвість соціальної функції контролю в бухгалтерському обліку Марчук У.О. С Розкрито особливості внутрішньогосподарського контролю в забезпеченні безпеки діяльності економічно 50
9588 Сільськогосподарське дорадництво Шаманська О.І., Тітаренко О.М., Довгань Ю.В. Нп Навчальний посібник складено відповідно до програм дисциплін «Дорадництво в АПК», «Інформаційно-конс 15
9587 Сільськогосподарська екологія. Шкатула Ю.М., Ткачук О.П., Тітаренко О. М. Нп Виникнення і розвиток сільськогосподарської екології обумовлені всім соціально-економічним розвитком 42
9567 Біосанітарний моніторинг. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Ткачук О.П. Мв визначає види робіт на практичних заняттях, тематику, мету, завдання та контрольні питання 10
9566 Біосанітарний моніторинг. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Ткачук О.П. Мв визначає програму підготовки студентів заочної форми навчання та види аудиторної роботи 3
9565 Біосанітарний моніторинг. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Ткачук О.П. Мв визначає види та теми самостійної роботи студентів з дисципліни, список рекомендованої літератури 5
9564 Біосанітарний моніторинг. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Ткачук О.П. Нп Програма визначає особливості вивчення дисципліни та перелік тем лекцій, практичних занять, самостій 5
9563 «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва». Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету за спеціальністю 7.09010101 «Агрономія». Чередниченко Л. І., Паламарчук І.І., Давимока О.В. Мв Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету 36
9562 Методичні рекомендації по підготовці і написанні дипломних робіт за ОКР «Бакалавр» (галузь знань – 0901 «Сільське господарство і лісівництво», спеціальності 8.09010104 – «Плодоовочівництво і виноградарство») Чернецький В. М., Вдовенко С. А., Чередниченко Л. І., Паламарчук І. І., Костюк О. О Мв Методичні рекомендації по підготовці і написанні дипломних робіт 2
9561 Економічний розвиток сільськогосподарських підприємств: проблеми і перспективи Кошельник В. М. С У монографії узагальнено теоретичні розробки щодо сутності розвитку, росту, економічного зростання і 155
9560 Вплив регуляторів росту рослин на врожайність вівса Окрушко С.Є. Тд Вивчався вплив регуляторів росту рослин Вермістим та гумат Родючість на врожайність вівса 105
9559 Роль інформаційних технологій у розвитку АПК. Маколкіна О.В. Тд Ефективність функціонування АПК України все більше залежить від застосування нових інформаційних тех 44
9558 Національно-державні погляди М. Драгоманова Богатчук С.С. Тд У статті аналізуються політично-державні погляди М. Драгоманова, його ідеї формування держави на зас 81
9546 Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційним розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. Тд В умовах розвитку ринкових відносин важливим фактором ефективності агропромислового виробництва, зро 61
9545 Сучасний стан та тенденції розвитку ринку м'яса і м'ясної продукції в Україні Ціхановська В. М., Томчук О. В., Ціхановська О. М. С У статті запропоновано рекомендації щодо необхідності розробки цільової програми розвитку галузей м` 27
9544 Розвиток інтеграційних процесів ваграрних підприємствах Пронько Л.М. С пПроведено дослідження щодо розвитку інтеграційнизх зв`язків за різними рівнями інтегрованості тавпл 120
9543 Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентами галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «облік і аудит» (денної та заочної форми навчання) Томчук О.Ф., Глазко Н.Д., Пльонсак О.Л. Мв Методичні рекомендації містять передмову, опис навчальної дисципліни, мету та завдання курсової робо 1
9542 Стан та перспективи розвитку експортно-імпортних операцій на ринку мясопродукції України Ціхановська В. М. Тд Утримання конкурентних позицій вітчизняними сільськогосподарськими товаровиробниками на внутрішньому 86
9541 Стратегічні пріоритети розвитку "зеленого туризму" в умовах глобалізації Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. Тд Кожна рекреаційна територія для стабільного функціонування повинна мати певну спеціалізацію, що дає 60
9540 Методологічні підходи до дослідження кон'юнктури агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. Тд Найважливішою ознакою кон`юнктури будь-якого ринку є його основна пропорція - співвідношення попиту 60
9539 Сітковий аналіз та календарне планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І. Тд Календарне планування виробництвом реалізує оперативне управління основними, оборотними і трудовими 46
9538 Методи та моделі оцінювання конкурентоспроможності малого підприємства Ушкаленко І.М. Тд Ефективне управління малим підприємством реалізується через постійне впровадження інтенсивних змін, 57
9537 Методи моделювання бізнес-процесів аграрних підприємств Юрчук Н.П. Тд Ефективне управління аграрними підприємствами має базуватися на ринкових принципах, методах сучасно 59
9536 Дослідження кошика споживача Денисюк В.О Тд Кошик споживача або споживчий кошик - набір товарів, що характеризує типовий рівень і структуру міся 45
9535 Економіка вражень як етап соціально-економічного становлення Коляденко С.В. Тд Поява в економічній галузі економіки вражень дасть змогу виокремити той економічний ефект від враже 88
9533 Екологічні аспекти захисту рослин Окрушко С.Є. Тд Розглянуто екологічні аспекти захисту рослин 107
9530 Прогнозування стану економічних об’єктів за допомогою сучасних інформаційних систем Маколкіна О.В. Тд Ефективним напрямком удосконалення управління підприємством є розробка та впровадження сучасних інфо 39
9523 Програма навчальної дисципліни "Технологія виробництва продукції рослинництва" для студентів напрямку підготовки 6.050503 ”Машинобудування” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Поліщук М.І. Нп У програмі викладений короткий зміст лекційного та лабораторно-практичного курсу з навчальної дисцип 17
9522 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» напряму під Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В. Мв Цукор займає важливе місце в раціоні харчування людей. Приблизно половина енергії, яка використ 18
9521 Типова програма навчальної дисципліни Технологія цукрового виробництва для підготовки бакалаврів напрямку 6.051701 «Харчові технології та інженерія» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. Нп У програмі викладений короткий зміст лекційного та лабораторно-практичного курсу з навчальної дисцип 11
9520 Типова програма навчальної дисципліни "Технологія виробництва продукції рослинництва" для студентів напрямку підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерств Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Поліщук М.І. Нп У програмі викладений короткий зміст лекційного та лабораторно-практичного курсу з навчальної дисцип 8
9519 Аналіз можливостей застосування моделей та методів оцінки інтелектуального капіталу на вітчизняних підприємствах апк Коломієць Тетяна Вікторівна С У статті розглянуто питання важливості вибору моделей та методів для оцінки інтелектуального капітал 118
9518 Особенности проявления коммуникаций у самців се ребристо-черной породы лисиц в период гона Шевчук Т.В. С Приведены результаты исследований коммуникацинных связей самцов серебристо-черной лисицы клеточного 50
9515 Стан інституціального розвитку агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. Тд В Україні на національному та регіональному рівнях в основному сформована нормативно-правова база, щ 99
9514 Будиночки родильні для утримання самок хутрових звірів технічні умови ту у 16.2-2827807530-001:2015 Шевчук Т.В. Спп Ці технічні умови розповсюджуються на будиночки родильні для утримання самок хутрових звірів (далі з 352
9513 Метеорологія та кліматологія Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету, з галузі знань 0401 – «природничі науки», напряму підготовки - 6.040106 «екологія, охорона навколишнього серед М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, М.В. Первачук, І.М. Дідур, Я.Г. Цицюра Мв Навчальна дисципліна “Метеорологія та кліматологія” є нормативною і входить до циклу дисциплін приро 10
9512 Technical reading for electric power engineers. Навчальний посібник для технічного читання для енергетиків. Хом’яковська Т.О., Матієнко О.С. Нп Посібник складено відповідно до програми курсу англійської мови для вищих навчальних закладів. Навча 6
9511 Метеорологія Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету, з галузі знань 0401 – «природничі науки» напряму підготовки - 6.090103 «лісове та садово-паркове господарство» М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, М.В. Первачук, І.М. Дідур, Я.Г. Цицюра Мв Навчальна дисципліна “Метеорологія ” є нормативною і входить до циклу дисциплін природно-наукової та 7
9510 Агрометеорологія Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету, з галузі знань 0401 – «природничі науки», напряму підготовки - 6.090101 - «агрономія» М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, М.В. Первачук, І.М. Дідур, Я.Г. Цицюра Мв Навчальна дисципліна “Агрометеорологія” є вибірковою і входить до циклу дисциплін природно-наукової 13
9509 Економіка підприємства. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030503 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Подолянчук О.А., Колесов О.С., Коломієць Т.В. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Економіка підприємства» розрахована для вивчення цієї 56
9508 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни „інформаційні технології” Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. Мв Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни “Інформаційні технології 3
9507 Теорія організації. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту та права (заочна форма навчання) напрям підготовки: 6.030.601 – "менеджмент" Мазур С.А., Полеся В.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Теорія організац 10
9506 Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи навчальної дисципліни «Управління зовнішньоторговельними операціями» для студентів факультету менеджменту напрямку підготовки 6.140103 «Туризм» форма навчання ден Ставська Ю.В. Мв На сучасному етапі розвитку аграрних відносин особлива увага приділяється організації зовні 1
9505 Навчальна програма "Управління зовнішньоторговельними операціями" Ставська Ю.В. Нп На сучасному етапі розвитку аграрних відносин особлива увага приділяється організації зов 1
9504 Програма навчальної дисципліни "Торгівля у сфері ЗЕД" для студентів факультету менеджменту та права денної форми навчання спеціальності 8.03060104 "Менеджмент ЗЕД" Ставська Ю.В. Нп Вивчення дисципліни "Торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності" забезпечує п 8
9503 Програма навчальної дисципліни "Міжнародна інвестиційна діяльність" для студентів факультету менеджменту та права денної та заочної форм навчання 6.030601 "Менеджмент" Ставська Ю.В., Ціхановська В.М. Нп Навчальна дисципліна «Міжнародна інвестиційна діяльність» є теоретичною та прикладною основою, 31
9502 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією. Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні системи і технології в управлінні організацією” для студентів спецільності 8.03060101 Киш Л.М., Качуровський С.В. Мв Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні системи і технолог 0
9501 Програма навчальної дисципліни «Основи митної справи» для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка іпідприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Ціхановська В.М., Салькова І.Ю. Нп Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи митної справи» складена відповідно до о світньо-квал 1
9500 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією.Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні системи і технології в управлінні організацією” для студентів спецільності 7.03060101 Киш Л.М., Леонтюк-Мельник О.В. Мв Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні системи і технолог 0
9499 Обгрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області Окрушко С.Є. Тд Зростання пестицидного навантаження на грунти та погіршення екологічної ситуації в цілому спонукают 159
9498 Обгрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області Окрушко С.Є. С Обгрунтовано перехід Вінниччини до органічного землеробства 181
9492 Аналіз конкурентоспроможності підприємства ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» Киш Л.М. , Тимощук Н.М. , Юзьков К.І. Тд Робота присвячена питанням конкурентоспроможності підприємства та проведенню SWOT-аналізу 221
9491 Шкідники і хвороби малини Вергелес П.М. С Представлені основні шкідники і хвороби малини, а також захисні заходи для контролю чисельності та ш 53
9479 Формування експортоорієнтованого аграрного сектора України Ставська Ю. В. Тд Аграрний сектор використовує свій експортний потенціал далеко не повною мірою, без урахува 80
9476 Передумови розвитку підприємств галузі птахівництва в умовах глобалізації агропродовольчого ринку. Ставська Ю. В. С У статті висвітлено тенденції розвитку галузі птахівництва та її значення в умовах глобалізації агро 90
9475 Стратегія формування та розвитку зовнішньоекономічного потенціалу підприємств АПК України. Ставська Ю. В. С Дослідження присвячено аналізу сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК, вияв 132
9474 Маркетинг як інструмент виходу на зовнішній ринок Ставська Ю. В., Цикун М. В. Тд Наведено результати дослідження тенденцій розвитку маркетингу в Україні. Проведено статистичні дослі 88
9471 Formation the mechanism of intellectual capital management at agrarian enterprises Kolomiets T. Тд The thesis deal with the investigation the essence of the mechanism of intellectual capital manageme 257
9467 Економічне зростання аграрної сфери: вплив органічного сільського господарства Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. С У статті визначено маркетингові інструменти на стадіях життєвого циклу органічної продукції. Розкрит 55
9466 Агропродовольчий ринок як складна соціально-економічна система Ціхановська В. М., Поперечний О. В. С Організаційно-економічний механізм розвитку агропродовольчого ринку передбачає зміну повноважень і ф 49
9459 Організаційно-економічні засади формування ринку органічної продукції Ціхановська В. М., Поперечний О. В. С Проаналізовано світову та вітчизняну динаміку ринку органічної продукції, розглянуто передумови його 68
9433 Біогенофонд в умовах урбанізованої території: становлення, розвиток, проблеми використання та реабілітації Гудзевич А.В., Броннікова Л.Ф. Тд В умовах ринкового сьогодення питання охорони збережених багатьма поколіннями натуральних, а також в 209
9432 Проблема "Людина і природа" у природничо-науковому осмисленні сьогодення Гудзевич А.В., Броннікова Л.Ф. Тд Акцентована увага на основну проблему сучасного часу - проблему взаємодії "Людини та природи&qu 111
9427 Сучасні методики прогнозування кризових станів на підприємствах Мулик Я.І. Тд Розглядаються сучасні методики прогнозування кризових станів на підприємствах 104
9424 Аналіз фінансової безпеки підприємств: індикаторний та ресурсно-функціональний підходи Мулик Т.О., Мулик Я.І. С Проведено аналіз методичних підходів до аналізу та оцінки фінансової безпеки підпиємств, зокрема, д 442
9398 Вибори до Верховної Ради України 2014 р. Богатчук С.С. С На основі наукових поглядів, аналізу українського законодавства, статистичних даних та емпіричних ме 60
9397 Продуктивність бобів кормових залежно від впливу різних штамів бульбочкових бактерій в умовах правобережного лісостепу України Савченко В.О. Тд Виявлено високоефективні комплементарні сорту Візир перспективні штами ризобій Б-9 та 261-Б, застосу 103
9396 Вплив мікробних препаратів на формування урожайності бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. Тд Покращення фітосанітарного стану агробіоценозу бобів кормових, за рахунок використання мікробних пре 63
9385 Порогові значення показників фінансового стану та їх формування для визначення рівня фінансової безпеки молокопереробних підприємств України Мулик Я.І. С Розглянуто порогові значення показників фінансового стану для молокопереробних підприємств України. 282
9384 Оцінка фінансової стійкості як інструменту управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. С Здійснено аналіз літературних джерел щодо характеристики категорії «фінансова стійкість» та визначен 238
9383 Вплив регуляторів росту на ріст та урожайність вівса ярого Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О. С Представлені результати досліджень з визначення впливу регуляторів росту Вермістим та гумату Родючіс 64
9382 Управління ринковою капіталізацією акціонерного товариства в україні Пронько Л.М. Тд Розглянуто сутність ринкової капіталізації акціонерного товариства. Досліджено роль корпоративного у 218
9381 Державні соціально-економічні програми як інструмент регулювання довгострокового розвитку Головня Олена Михайлівна Тд Розглянуті державні програми соціально-економічного розвитку та державні цільові програми, що виступ 85
9364 Спосіб вирощування бобів кормових Савченко В.О., Кобак С.Я., Колісник С.І. П В умовах правобережного Лісостепу України на сірих лісових грунтах одержаний трирічний експериментал 128
9362 Вплив складових організаційно-економічного механізму на ефективність функціонування цукробурякового виробництва. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3644 Хаєцька О.П С Організаційно-економічний механізм в цукробуряковому виробництві – це система організаційних, економ 79
9360 Діагностування передніх мостів колісних тракторів Борисюк Дмитро Вікторович, Яцковський Віктор Іванович С Анотація: у даній статті пропонується розглянути методи, параметри і обладнання для діагностики пере 209
9359 Перспективи розвитку машин для обробітку ґрунту Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Захарчук Сергій Анатолійович, Петрович Євгеній Володимирович С Анотація: на етапі становлення ринкової економіки і нових виробничих відносин актуальним є забезпече 423
9358 Методи та засоби діагностування тракторів Борисюк Дмитро Вікторович, Яцковський Віктор Іванович С Анотація: у даній статті пропонується розглянути методи та засоби діагностування тракторів. Коротко 380
9357 Оцінка інтелектуального капіталу підприємств апк методом визначення коефіцієнту доданої вартості, створеної інтелектуальним капіталом (vaic) Коломієць Тетяна Вікторівна С У статті досліджується питання необхідності оцінки інтелектуального капіталу на підприємствах агропр 114
9354 Екологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету менеджменту та права з галузі знань 1401 – "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140103 – "Туризм" Мудрак Г.В., Швець В.В. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни "Е 62
9353 Заповідна справа. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 4-го курсу денної форми навчанняагрономічного факультетунапряму підготовки 6.040106– "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"за освітньо- Мудрак Г.В. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни "з 92
9351 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Навчальна програма вивчення дисципліни для студентів центу післядипломної освіти та дорадництва (спеціальність 7.0305.09.01 – «облік і аудит» Тодосійчук B.Л Нп Навчальна дисципліна “ Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” передбачає опанування пе 9
9350 Заповідна справа. Практикум. Кравчук Г.І., Кириленко Л.В. П Доповнено практикум “Заповідна справа”. Практикум призначено для більш поглибленого вивчення природн 45
9349 Наукова брошура "Заповідна справа" Кравчук Г.І., Кириленко Л.В. Б Наукова брошура призначена для більш поглибленого вивчення природно – заповідного фонду України на п 773
9348 Методичні рекомендації для самостійної роботи із Інтегрованого захисту рослин (спеціальність "Агрономія") Окрушко С.Є. Мв Містить перелік тем для самостійної роботи студентів, тестові завдання, перелік контрольних питань т 2
9347 Методичні рекомендації для самостійної роботи із Інтегрованого захисту рослин (напрям підготовки "Екологія, ОНС та збалансоване природокористування") Окрушко С.Є. Мв Містить перелік тем для самостійної роботи, тестові завдання та контрольні питання, а також список 20
9346 Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни "Техніка адміністративної діяльності" для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” Самборська О.Ю, Пронько Л.М., Колесник Т.В. Мв Виконання курсової роботи з дисципліни є завершальним етапом вивчення курсу “ Техніка адміністративн 0
9338 Технологія переробки продукції тваринництва. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6. 090102 «Технологія виробн Новгородська Н. В.. Новаленко Н. О. Нп В програмі передбачено обґрунтування актуальності тем і цілей занять, теоретичні і лабораторні питан 21
9333 Розвиток органічного садівництва в Україні: проблеми та перспективи Феняк Л.А. Тд Розглянуто роль та зростаюче значення органічного землеробства, проаналізовано тенденції розвитку ор 88
9331 Контроль і ревізія. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» Михальчишина Л.Г. Мв Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» с 20
9330 Судово-бухгалтерська експертиза. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» спеціалізації «Контроль і ревізія» Михальчишина Л.Г. Мв Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» 1
9329 Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Томчук О.Ф., Глазко Н.Д., Пльонсак О.Л. Нп Програма містить передмову, структуру змісту навчальної дисципліни, теоретичні заняття, орієнтовний 2
9328 Аналіз банківської діяльності методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів напряму підгот овки 6.030509.01 «облік і аудит», 6.030509«контроль і ревізія» та 6.030509 «контроль і ревізія в митних органах» галузі знань 0305 «економі Материнська О.А. Мв Мета навчальної дисципліни — дати студентам уявлення про методологію проведення аналізу банкі 2
9327 Методичні вказівки призначені для виконання практичних завдань дисципліни «Аналіз банківської діяльності» студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030509«Контроль і ревізія» та 6.030509 «Контр Материнська О.А. Мв Методичні вказівки призначені для виконання практичних завдань дисципліни «Аналіз банківської діяльн 6
9326 Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент» (за професійними спрямуваннями «Менеджмент організацій і адмініс Мулик Т.О., Материнська О.А. Мв Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» д 8
9325 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисциплі ни «Мікробіологія» для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 « Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва » Власенко В.В., Блащук М.В., Блащук В.В. Мв Дисципліна "Мікробіологія" -одна з основних біологічних дисциплін, яка вивчається студента 29
9324 Тимчасова навчальна програма „Іноземна мова” для вищих навчальних аграрних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Матієнко О.С., Тимощук Н.М., Довгань Л.І., Дакалюк О.О. Нп имчасова навчальна програма „Іноземна мова” для вищих навчальних аграрних закладів, які здійснюють п 33
9323 Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник для підготовки бакалаврів :6.140103 - Туризм Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп Посібник містить інформацію з різних аспектів усного та писемного мовлення майбутніх фахівців туризм 3
9322 English for Agronomists. Навчальний посібник для студентів агрономічних спеціальностей Матієнко О.С., Довгань Л.І., Тимощук Н.М. Нп Мета посібника – забезпечити розвиток навичок читання, розуміння та перекладу фахової літератури, сп 58
9321 Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” галузь знань 1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва напрям підготовки 6.100101 Енергетика та електротехнічні системи в Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп Перед вищими навчальними закладами України поставлено завдання підготувати спеціалістів висококвал 0
9320 Українська мова (за професійним спрямуванням) програманавчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напрям ів 6.090102 – Водні біоресурси та аквакультура 6.051701 – Харчові технології та інженерія Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп Перед вищими навчальними закладами України поставлено завдання підготувати спеціалістів висококвал 10
9317 Кореляція між екстер'єрно-поведінковими особливостями самців сріблясто-чорних лисів та показниками відтворення Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. С Стаття присвячена вивченню кореляції між екстер’єрно-поведінковими особливостями самців сріблясто-чо 171
9316 Биологические особенности серебристо-черной лисицы Шевчук Т.В. С В статье представлены результаты изучения основных биологических особенностей серебристо-черной лисы 202
9315 Аналіз конкурентноспроможності підприємства ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика" Киш Л.М., Тимощук Н.М., Юзьков К.І. Тд Проаналізовано конкурентноспроможність підприємства ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика" 103
9313 Управлінський контроль як вид внутрішньогосподарського контролю підприємства Подолянчук О.А. С Діяльність, розвиток та функціонування будь-якого підприємства залежить від ефективного управління, 64
9312 Інвентаризація в аудиті як прийом методу фактичного контролю Подолянчук О.А. С У статті розкрито наукові підходи до сутності інвентаризації з позицій контролю. Обґрунтовано, що ін 55
9311 Державне регулювання аудиторської діяльності та незалежного аудиту в Україні Подолянчук О.А. С З’ясовано сутність словосполучень «державне регулювання», «нормативно-правове забезпечення» та «норм 749
9310 Роль інвентаризації в аудиті Подолянчук О.А. Тд Обгрунтовано сутність інвентаризації як прийому аудиту 176
9309 Управлінський контроль наявності та руху готової продукції сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А., Захарчук І.С. Тд Розкрито основні напрямки управлінського контролю операцій щодо руху готової продукції сільськогоспо 88
9307 Виявлення причин виробничого травматизму і професійних захворювань у галузі тваринництва та їх профілактика Руднищький Б.О., Спірін А.В., Полєвода Ю.А. С Для оцінки причин нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві слугували матеріали пр 77
9306 Realities and prospects of abnormal risk management at agricultural enterprises of ukraine Правдюк Н.Л., Настенко М.М. С Розкрито реалії та перспективи управління ризиками в сільськогосподарських підприємствах України 46
9305 Investments in human capital. Accounting aspect Правдюк Н.Л., Настенко М.М. С Розкрито обліковий аспект інвестування в людський капітал 91
9304 Кількісний і якісний аналіз стану трудових ресурсів олійно-жировиї галузі України Правдюк Н.Л. , Покиньчереда В.В. С У статті розглянуто теоретичні аспекти вивчення трудових ресурсів як об`єкта економічного аналізу та 105
9302 Вплив корпоративної культури управління на капіталізацію підприємств Пронько Л.М., Колесник Т.В. С Проведено дослідження щодо впливу належно сформова- ної структури корпоративного управління на ринк 194
9301 Тенденції розвитку соціально-економічних моделей Хрипко Т.Є. Тд Тези присвячені питанням розвитку соціально-економічних процесів нашого суспільства та поглядам рі 241
9300 Визначення критичного шляху для задач сіткового моделювання виробничих процесів засобами MS Excel Бахарєва Я.В. Тд Тези присвячені питанням використання сіткових моделей для моделювання економічних процесів, розгляд 196
9295 Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок Міністерство освіти і науки України Д Наказ про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок 71
9294 Особливості компоновки циліндричних зубчастих редукторів Полєвода Ю.А. С розглянуті переваги та недоліки циліндричних зубчастих редукторів виготовлених за різними компоновка 80
9292 Глобальний ринок інтернет-послуг та перспективи україни на ньому Коляденко Д.Л. Тд В тезах висвітлене місце України на сформованому глобальному ринку Інтернет-послуг. Суть цього ринку 416
9291 Фінансова звітність та її адаптація до міжнародних стандартів Новодворська В.В., Бондарєва О. Тд Розглянуто основні ключові моменти, щодо формування фінансової звітності в Україні та її адаптації 192
9290 Проблема формування професійної мобільності майбутніх менеджерів аграрної галузі Марценюк Н.А. Тд У тезах обгрунтовано важливість професійної мобільності як інтегрованої сукупності соціальних, індив 60
9289 Професійна мобільність сучасного менеджера аграрної галузі як передумова його конкурентоздатності Марценюк Н. Тд У тезах обгрунтовано необхідність формування професійної мобільності як складової професійної підгот 77
9288 Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України Гель А. П., Автухов К. А., Романов М. В., Човган В. О., Яковець І. С. С У монографії досліджена низка важливих питань у сфері дотримання прав людини у пенітенціарній систем 194
9286 Порядок надання медичної допомоги застрахованим у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. Тд Тези присвячені страховому законодавству та врегульованню порядку надання медичних послуг наймани 198
9284 Рівень культури мовлення сучасної молоді Тимкова В.А., Вороніна І.О. Тд У тезах розглянуто важливу проблему нашого суспільства - культуру мовлення сучасної молоді як духовн 225
9283 Правові основи протидії соціальним хворобам в УСРР у період НЕПу Мельничук М.О. Тд Тези присвячені розвиткові законодавства з протидії соціальним хворобам в УСРР у 1921-1929 рр. 185
9281 Збірник Всеукраїнської наукової конференції аспірантів, магістрів та студентів “НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ В АГРАРНІЙ НАУЦІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ” Колектив авторів Тд Представлені матеріали досліджень студентів, магістрів та аспірантів 1099
9280 Передумови розвитку економічної компетенції студентів факультету менеджменту на практичних заняттях з англійської мови Марценюк Н.А., Ящишена О. Тд У тезах розглянуто професійні якості та компетентності яких студенти факультету менеджменту можуть н 111
9279 Формуванння граматичних умінь володіння діловою іноземною мовою студентів у процесі професійної підготовки в аграрному ВНЗ Марценюк Н.А., Яремчук О.В. Тд У тезах розглянуто методи формуванння граматичних умінь володіння діловою іноземною мовою студентів 75
9278 Формування професійної мобільності майбутніх менеджерів аграрної галузі в процесі іншомовної підготовки Марценюк Н. С В статті обгрунтовується важливість професійної мобільності як інтегрованої сукупності соціальних, і 50
9277 Професійна мобільність як необхідна вимога до професійної підготовки сучасного менеджера Герасимова І.Г., Марценюк Н.А. С В статті обгрунтовується важливість як іншомовної підготовки, так і формування професійної мобільнос 112
9276 Актуальність застосування інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх спеціалістів з обліку і аудиту Марценюк Н.А., Пінчук Л.В. Тд В тезах розглянуто використання інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх спеціаліс 119
9275 International Organization for Standardization (ISO). Міжнародна організація зі стандардизації. Гарник А.А., Кочергіна О. Тд International Organization for Standardization (ISO) is an international organization providing whos 203
9274 Development and consumption of organic products around the world. Розвиток та споживання органічної продукції у світі. Гарник А.А., Ляшук К. Тд So the development of the market of organic products in any country is based on legislative, regulat 189
9273 Value of meat dishes in the diet, their classification.Значення м'ясних страв у харчуванні, їх класифікація. Гарник А.А., Мазур А., Липкань О., Головняк К. Тд Meat hot dishes are important source of proteins, fats, mineral and extractive substances, vitamins 191
9272 Проблема управління конфліктами в організаціях Марценюк Н.А., Маловський В.В. Тд У тезах виявлено слабкі сторони та продемонстровано найперспективніші методи у структурі вирішення к 91
9271 Tourism as a Means of Forming Students' Spiritual Sphere Martsenyuk N.A., Bilous M.D. Тд Different kinds of tourism are regarded in the thesis 49
9270 Самоменеджмент як важлива якість сучасного менеджера Марценюк Н.А., Івчук В.В. Тд У статті розглянуто самоменеджмент як важливу якість сучасного менеджера 61
9268 Особливості вживання і функціонування тактильної лексики та густативної лексики у художньому мовленні Волошина О.В. С Тактильна та густативна лексика, як і відповідна поняттєва сфера, з прадавніх часів викликала цікаві 155
9267 The role of multinational companies in tourism Voloshyna O.V., Zilinskiy D.V. Тд Companies decide to «go global» for a number of reasons. Perhaps the most stimulating reason is to e 186
9266 Pricing strategy and policy Voloshyna O.V., Shlapak N.M. Тд Pricing policy refers how a company sets the prices of its products and services based on cost 175
9265 Business marketing Voloshyna O.V., Novakivskiy A.Y. Тд Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promo¬tion, and distribu 207
9264 Advertising in tourism and leisure Voloshyna O.V., Marach G.A., Тд Advertising bombards us every day – from commercials on television and radio, to advertising on buse 212
9263 Особливості традиційних та інноваційних педагогічних технологій полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі Крацець Р.А. С У статті розкрито переваги та недоліки педагогічних технологій у забезпеченні успішного формування 85
9262 Особливості традиційних та інноваційних педагогічних технологій полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі Крацець Р.А. С У статті розкрито переваги та недоліки педагогічних технологій у забезпеченні успішного формування 119
9250 Internal auditing as a catalyst for improving an organization’s governance Дакалюк О.О., Підвашецька А. Тд The scope of internal auditing within an organization is broad and may involve topics such as an org 199
9249 Влияние пробиотика Энтеро-актив на экзокринные железы откормочного молодняка свиней Трачук Е.Г. С Наведено результати дослідження впливу пробіотика Ентеро-актив на екзокринні залози молодняку свиней 62
9248 Особливості застосування бактеріального препарату "Біомаг" при вирощуванні кукурудзи на зерно Поліщук М.І., Паламарчук В.Д., Паламарчук О.Д. Тд Підвищення рівня продуктивності гібридів кукурудзи в результаті застосування преперату "Біомаг& 59
9247 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність проса лозовидного; Ефективність впливу позакореневого підживлення на продуктивність коренеплодів цукрового буряка; Вплив мінеральних добрив та біологічного препарату на урожайністьпшениці озимої; Ковбасюк В.М. , Плаксій А.В., Ямцун О.С., Схабовський С.М., Приймак Н.В. Тд Тизи студентських робіт 53
9232 Комунікативна компетентність - складова професійної компетентності інженера-аграрника Ковальова К.В. С Розглянуто суть, структуру, роль та важливість розвитку комунікативної компетентності інженерів-агра 69
9231 Застосування особистісно-орієнтованого підходу для формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів Ковальова К.В. С В статті розкриті сутність, особливості, ознаки, принципи особистісно орієнтованого навчання, спрям 79
9227 Комунікативна компетентність як складова процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-механіків Ковальова К.В, Манько В.М. С У статті розглядаються теоретичні питання процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-механік 401
9226 Comparative analysis of pedagogical technologies in the context of future agrarians’ multicultural education in the usa RUSLAN KRAVETS С In the article the comparative analysis of pedagogical technologies in the USA has been carried out 74
9225 Ecological problens of ukraine Kravets R.A., Ilchenko R.O. Тд 189
9224 Healthy lifestyle Kravets R.A., Asaula P.O. Тд 255
9219 Сучасний стан навчання німецької мови як другої іноземної у немовних вузах Дакалюк О.О. С Визначення основних положень навчання німецької мови як другої іноземної після англійської у немовно 85
9216 Perspectives in the accounting and auditing professions Дакалюк О.О., Попик Т. Тд Accountants and auditors help to ensure that firms are run efficiently, public records kept accurate 185
9215 Соціальний капітал як інституційна детермінанта розвитку сільських територій та аграрного підприємства Шпикуляк О.Г., Рябоконь В.П., Пехов В.А. С У статті розкриті теоретико-методологічні і концептуальні засади становлення соціального капіталу як 54
9214 INNOVATIVE APPROACHES IN MANAGERIAL ACCOUNTING Дакалюк О.О., Шумська М. Тд Managerial accounting focuses on internal users—executives, product managers, sales managers, and an 207
9213 Інституційні засади та соціально-економічні детермінанти стимулювання сталого розвитку сільських територій теоретичний аспект Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. С Розкрито теоретико-методичні положення інституційних засад і економічних детермінант стимулювання ст 57
9212 Комунікативна компетентність інженерів-аграрників: сутність та структурні компоненти Ковальова К.В. С Розглянуто зміст поняття «комунікативна компетентність» розроблені українськими та зарубіжними вчени 74
9210 Роль термінологічної лексики у словниковому складі української мови Тимкова В.А. Тд У тезах подано короткий коментар позиціонування термінологічної лексики у словниковому складі україн 199
9209 Культура мови - загальна культура народу Тимкова В.А., Бельдій А.М. Тд Розкрито важливу проблему духовної культури нації - культуру мови, що спирається на морально-етичні 222
9206 Рівень культури мовлення сучасної молоді Тимкова В.А., Вороніна І.О. Тд У тезах розглянуто важливу проблему нашого суспільства - культуру мовлення сучасної молоді як духовн 249
9205 Environmental Situation in Vinnytsia Region Лебедєва Н.А., Чернецька О. Тд Екологічний стан Вінницької області має тенденцію до погіршення. Найбільшим забрудником є м.Вінниця. 225
9203 Space Colonization Лебедєва Н.А., Міхеєв А. Тд Природні ресурси планети Земля обмежені. Людству слід задуматись про освоєння космосу у енергетичном 191
9199 Висока мовна культура громадян як інструмент духовного зростання особистості Тимкова В.А., Прісняк В.І. Тд Мова - складова культури та її концентрований вияв. Культура кожного народу закодована в його мові, 217
9198 Роль книжних фразеологізмів у формуванні професійної культури мовлення менеджерів Тимкова В.А. С У статті досліджено особливості функціонування фразеологізмів у офіційно-діловому стилі української 302
9185 Навчальна програма дисципліни «Організація управління в екологічній діяльності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалан Мазур К.В. Нп У цьому документі подано тимчасову типову навчальну програму з нормативної дисципліни «Організація 62
9182 Конкурентоспроможність технологій вирощування гороху посівного в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. С Обґрунтовано основні етапи оцінки конкурентоспроможності технології вирощування гороху посівного в у 100
9181 Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. С У статті наведені результати з вивчення впливу способів передпосівної обробки насіння та доз мінерал 62
9174 Аналіз ефективності комплексного використання деревної сировини для виробництва твердого біопалива: методичний підхід Федоришина Л.І., Ярославський А.О. Тд Розглянуто застосування методів аналізу для використання деревної сировини для виробництва твердого 73
9173 Інституціоналізація інноваційної сфери Задорожна Л.М. Тд У тезах розкрито питання інституціоналізації інноваційної сфери, висвітлено основні завдання інститу 634
9172 Регіональні аспекти податкового регулювання сільського господарства вінницької області М.В.Правдюк С Дослідженно сутність та причини запровадження спеціальних режимів для сільськогосподарських товарови 63
9170 Права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні Опольська Н. М. С У статті розглянуто порушення прав дитини в умовах збройного конфлікту. Визначено пропозиції щодо вд 82
9169 Моніторинг земель України: правові аспекти Оверковська Т. К. С У статті аналізуються правові аспекти здійснення моніторингу земель в Україні, виокремлюються його з 102
9168 Інститут зміни умов тримання засуджених у межах однієї виправної колонії: проблемні аспекти Гель А. П. С У статті детально описано інститут зміни умов тримання засуджених у межах одніє виправної колонії. Н 166
9167 Шляхи зменшення впливу на навколишнє середовище птахофабрик Вінниччини Матейчук В.Є. Дрп Дипломна робота "Шляхи зменшення впливу на навколишнє середовище птахофабрик Вінниччини" в 3
9166 Екологічний моніторинг забруднення токсичними речовинами зернових та зернобобових культур у Вінницькій області з метою підвищення їх споживчих характеристик Снісаренко К.М Дрп В даній роботі представлені відомості по вмісту важких металів та наявності мікотоксинів у зерно 2
9165 «Вивчення можливостей використання нових технологій підготовки питної води у м. Вінниця» 01.06. – ВР 207 м від 08.12.2014 р. 015 Шкарбуль І.С. Дрп Пояснювальна записка до дипломної роботи «Вивчення можливостей використання нових технологій підгото 4
9164 Оцінка впливу господарської діяльності КХП «Мирів» на навколишнє середовище в Немирівському районі Вінницької області Вечірко Максим Вікторович Дрп Пояснювальна записка до дипломної роботи «Вплив діяльності КХП “Мирів”на стан навколишнього середови 4
9149 Внутрішні загрози фінансової безпеки в глобальних умовах розвитку України Грищук Н.В. Тд За глобальних умов розвитку України забезпечення фінансової безпеки є необхідним заходом в управлін 88
9148 Економічні агенти суспільного та приватного інтересу в процесі реформування Дюк А.А. С В Україні ще не вироблено єдиного підходу щодо регулювання аграрного сектору, різні бачення реформув 95
9147 Землі України як обєкт правової охорони Оверковська Т. К. С У статті досліджується поняття земель як обєкта правової охорони, виокремлюються юридичні ознаки зем 301
9146 Аналіз складових балансу підприємства Китайчук Т.Г. С Проведено порівняння та аналіз методики складання балансу з точки зору НП(С)БО та МСФЗ. Описано та в 355
9145 Права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в україні Опольська Н. М. С У статті розглянуто порушення прав дитини в умовах збройного конфлікту. Визначено пропозиції щодо вд 81
9144 Правовий аналіз родового обєкта злочинів проти правосуддя Головчук В. А. С У правовій доктрині України існує значна кількість визначень родового обєкта злочинів проти правосуд 78
9143 Критерії ефективності механізму забезпечення прав і свобод дитини Опольська Н. М. Тд У тезах детально розглянутий механізм забезпечення прав і свобод тидини. Проаналізовані існуючі сьог 184
9142 Інституційне забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері Прутська Т.Ю. С Розглянуто сутність понять «підприємництво в аграрній сфері» та «інституційне забезпечення» розвитку 136
9141 Латинська мова у львові Гаврилюк Н.М., Брунь Ю., Дацьков Р. Тд Тези розкривают основні положення щодо важливості вивчення латинської мови 283
9140 Моніторинг забруднення риби важкими металами та вплив кулінарної обробки на їх концентрацію в продуктах переробки Коберник Ольга Василівна Дрп Вивчення впливу різноманітних чинників на міграцію важких металів у воді, а також засвоєння їх рибою 4
9139 Дослідження стану питної води КП "Надія" смт. Вороновиця та розробка заходів щодо її поліпшення Зайцева Тетяна Миколаївна Дрп Вивчено ефективність очистки води за допомогою фільтрів. Використання фільтру типу "Максфор&quo 9
9138 Вплив кулінарної обробки грибів на питому активність бета-випромінюючих радіонуклідів Дроненко Аліна Анатоліївна Дрп Вивчено вплив кулінарної обробки грибів на вміст у них радіонуклідів. Дворазова обробка грибів інтен 3
9137 Розвиток функції мотивації праці на підприємствах апк Тіщенко М.О. Дрп Під час написання роботи встановлено, що ПП "Агрофірма Батьківщина" є одним з найкращих пі 3