The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9320
Title: Українська мова (за професійним спрямуванням) програманавчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напрям ів 6.090102 – Водні біоресурси та аквакультура 6.051701 – Харчові технології та інженерія
Authors: Тимкова В.А., Марцінко Т.І.
Keywords:
Date of publication: 2015-09-30 10:48:10
Last changes: 2015-09-30 10:48:10
Year of publication: 2015
Summary: Перед вищими навчальними закладами України поставлено завдання підготувати
спеціалістів висококваліфікованих, грамотних, з належним інтелектуальним потенціалом. До майбутніх фахівців ставляться високі вимоги, які поляга
ють не лише в досконалому знанні фаху, а й у високому рівні володіння українською мовою, вільному користуванні нею в усіх сферах, особливо у професійній та офіційно-діловій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9320.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9320.pdf Size : 281891 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska