The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8209
Title: Прикладні задачі моделювання економічних процесів Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.050100 “Економічна кібернетика” ОКР “Бакалавр”.
Authors: Юрчук Н.П., Зелінська О.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-02-25 08:24:12
Last changes: 2015-02-25 08:24:12
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисципліни “Прикладні задачі моделювання економічних процесів” з метою отримання практичних навичок, кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками і одержання знань про застосування систем в економічних дослідженнях спеціальності 6.050100 “Економічна кібернетика”, галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”.


URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8209.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8209.pdf Size : 1208119 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska