The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9539
Title: Сітковий аналіз та календарне планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства
Authors: Бурденюк І.І.
Keywords: Сітковий графік, календарне планування, виробничий потенціал, оптимізація, графічна модель.
Date of publication: 2015-11-17 14:03:58
Last changes: 2015-11-17 14:03:58
Year of publication: 2015
Summary: Календарне планування виробництвом реалізує оперативне управління основними, оборотними і трудовими ресурсами за часом та вартістю в процесі стратегічного управління виробництвом і може бути реалізоване як класична задача сіткового планування і управління з оптимізацією за критерієм "час-витрати".
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9539.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Вінниця, ВНАУ
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9539.pdf Size : 419854 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska