The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9351
Title: Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Навчальна програма вивчення дисципліни для студентів центу післядипломної освіти та дорадництва (спеціальність 7.0305.09.01 – «облік і аудит»
Authors: Тодосійчук B.Л
Keywords:
Date of publication: 2015-09-30 13:35:11
Last changes: 2015-09-30 13:35:11
Year of publication: 2015
Summary: Навчальна дисципліна “ Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” передбачає опанування певного рівня знань з предмета, вивчення і розуміння студентами теоретично - методологічних і методичних питань розвитку регіональної економіки, формування економічних регіонів, адаптування до умов ринкового середовища.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9351.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9351.pdf Size : 605327 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska