The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8446
Title: Практикум з охорони і раціонального використання природних ресурсів та рекультивації земель. Навчальний посібник.
Authors: Шкатула Ю.М.
Keywords:
Date of publication: 2015-03-25 10:34:24
Last changes: 2015-03-25 10:34:24
Year of publication: 2015
Summary: Навчальний посібник для практичних занять і завдання для самостійного вивчення дисципліни «Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель» написаний для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» і вивчається на четвертому курсі першого семестру в обсязі 90 год. (16 год., лекційних занять, 28 год., практичних і 46 год., самостійного вивчення дисципліни).
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8446.pdf
Publication type: Практикум
In the collections : Практикум/
Published by: Адміністратор
File : 8446.pdf Size : 2888167 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska