The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9771
Title: Завдання з організації самостійної роботи студентів з курсу «Ділова іноземна (англійська) мова» зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
Authors: Волошина О.В., Довгань Л.І., Тимощук Н.М.
Keywords: самостійна робота, фах, ділова іноземна мова
Date of publication: 2015-11-25 15:12:37
Last changes: 2015-11-25 15:12:37
Year of publication: 2015
Summary: Завдання для самостійної роботи студентів містять граматично лексичні тести відповідно до чинної програми для вищих аграрних закладів освіти. Вони дають можливість перевірити рівень засвоєння студентами основних граматичних і лексичних тем, якість засвоєння студентами вивченого матеріалу за певний проміжок часу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9771.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9771.pdf Size : 669188 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska