The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8628
Title: Інформаційний бізнес. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.050100 “Економічна кібернетика” ОКР “Бакалавр”.
Authors: Коляденко С.В., Рузакова О.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-05-27 12:38:54
Last changes: 2015-05-27 12:38:54
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки є навчально-методичним документом,якиймістить рекомендації
для вивченнядисципліни "Інформаційний бізнес" з метою отримання практичних навичок з моделювання процесів інформаційної діяльності під час виконання
практичних занять з дисципліни "Інформаційний бізнес" напряму підготовки 6.050100 “Економічна кібернетика”, галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8628.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8628.pdf Size : 750096 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska