The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9898
Title: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів" для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050701 "Харчові технології та інженерія"
Authors: Коляновська Л.М.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 08:13:18
Last changes: 2015-11-25 08:13:18
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та
програми з навчальної дисципліни
«Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів»
для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму
6.051701 «Харчові технології та інженерія».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9898.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: для студентів 1 курсу
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9898.pdf Size : 506846 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska