The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11860
Title: Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на врожайність та якість зерна гороху посівного в умовах лісостепу правобережного
Authors: Телекало Н.В.
Keywords: горох посівний, інокуляція, мінеральні добрива, позакореневі підживлення, зернова продуктивність.
Date of publication: 2015-10-31 09:30:50
Last changes: 2015-10-31 09:30:50
Year of publication: 2015
Summary: Розроблено модель технології, яка передбачає вирощування сортів гороху
посівного за сумісної передпосівної обробки насіння бактеріальними
препаратами Поліміксобактерином та Ризогуміном, а також застосуванням
триразового позакореневого підживлення комплексними добривами КОДА 7–
21–7 у фазах бутонізації та зелених бобів та КОДА Комплекс у фазі наливу
насіння на фоні основного мінерального удобрення N45P60K60, що забезпечило
формування урожайності зерна на рівні 4,01 т/га у сорту
Царевич та у сорту Улус – 4,31 т/га, де збір сирого протеїну становив
1,02 т/га та 1,07 т/га.
Досліджували два сорти гороху посівного: Улус, який створений в
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії
аграрних наук України та Царевич створений в Інститут рослинництва
ім. В. Я. Юр`єва Національної академії аграрних наук України.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11860.pdf
Publication type: Статті
Publication: Збірник наукових праць ВНАУ "Сільське господарство та лісівництво"
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 11860.pdf Size : 933845 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska