The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9827
Title: Оцінка ефективності функціонування економічних систем з використанням математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки
Authors: Рузакова О.В., Зелінська О.В.
Keywords: Оцінювання ефективності функціонування, економічні системи, математична модель, рівень ризику при прийнятті рішень.
Date of publication: 2015-12-10 10:47:05
Last changes: 2015-12-10 10:47:05
Year of publication: 2015
Summary: Для оцінки ефективності функціонування системи необхідно визначити певні критерії. Крім того, специфічністю побудови такої системи є необхідність врахування множини початкових вхідних параметрів, які є базою для розрахунку оцінювальних параметрів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9827.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Вінниця, ВНАУ
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9827.pdf Size : 352481 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska