The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9641
Title: Програма навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент у малому бізнесі"
Authors: Вдовенко Л.О.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 11:22:05
Last changes: 2015-11-25 11:22:05
Year of publication: 2015
Summary: Програма навчальної дисципліни призначена для вивчення курсу
«Фінансовий менеджмент у малому бізнесі», зокрема дає можливість
закріпити студентам теоретичні знання. Програма містить структуру всього
курсу за усіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робота).
Призначена для використання студентами освітньо-професійного рівня
«Магістр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності
8.03050801 «Фінанси і кредит, освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9641.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9641.pdf Size : 466073 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska