The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11837
Title: Особливості аналізу стратегії управління оборотними активами
Authors: Коваль Н.І., Куцак І.
Keywords: Фінансово-господарська діяльність підприємства, оборотні активи, фінансові ресурси, стратегії управління.
Date of publication: 2015-10-25 14:31:29
Last changes: 2015-10-25 14:31:29
Year of publication: 2015
Summary: У сучасний період дуже важко розвиватися підприємству, як прибутковій системі. Є багато факторів, які згубно впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства, ці фактори змушують перебувати сам суб’єкт господарювання в середовищі незахищеності. Основна частина фінансових ресурсів зосереджується на формування оборотних активів.
Головним критерієм ефективності при цьому є отримання максимального ефекту за мінімізації економічних і соціальних витрат суспільства. Для цього необхідне створення ефективних механізмів розподілу чинників виробництва, у тому числі фінансових, удосконалення організаційно-правових форм і взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності, усунення внутрішніх і зовнішніх перешкод діяльності, які є причинами соціально-економічної напруженості як у державі, так і на окремих підприємствах

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11837.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: ЛНТУ
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 11837.pdf Size : 1552166 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska