The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8184
Title: Корпоративні інформаційні системи. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціально
Authors: Коляденко С.В., Січко Т.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-01-28 10:30:50
Last changes: 2015-01-28 10:30:50
Year of publication: 2015
Summary: Виконання курсової роботи є формою контролю здобутих студентом знань і вмінь відповідно до освітньо-професійної програми і освітньо-кваліфікаційної характеристики.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8184.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8184.pdf Size : 548528 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska